Førerløse fly som gjerne brukes i militær sammenheng, såkalte droner, kan få en beydningsfull plass i Fjellregionen i framtida.

Ifølge Aftenposten jobbes det nå for at et europeisk senter for utdanning og opptrening av droneførere skal legges til Røros.

Her vil fokus vil være på utprøving av sivile, ubemannede fly under 150 kg.

– Røros passer perfekt med sine åpne vidder, et aktivt flymiljø med Norges største sivile flyskole og med bare noen få avganger med vanlig rutetrafikk, sier Per-Oscar Jacobsen, tidligere generalinspektør i Luftforsvaret, kommandør for de norske luftstridskreftene, og øverste sjef for NATOs operasjoner i Norge til avisa.

Overvåking av oljesøl, skogbranner eller fiskerioppsyn kan være mulige oppgaver.

Den Os-baserte teknologibedriften Alfatroll er også med i bildet.

Flyentusiast og lokalpolitiker Ole Jørgen Kjellmark på Røros uttaler dessuten følgende om saken:

– Etableringen av et slikt senter vil være et flott tilskudd til flymiljøet. Selv er jeg ikke i tvil om at dette er en vekst- og fremtidsbransje, samtidig som vi her på Røros kommer i minimal konflikt med andre brukere. Stedet har ekstremkvaliteter for en slik virksomhet, sier Kjellmark.