Utvider kanskje ulvejakta

Rovviltkontakt i SNO, Jon Horten, dokumenterer rovdyrskader på et kadaver i Hodalen i Tolga tirsdag kveld. - Skadene ligner mye på det vi så etter ulven i Aumdalen på Tynset, sier Horten.

Rovviltkontakt i SNO, Jon Horten, dokumenterer rovdyrskader på et kadaver i Hodalen i Tolga tirsdag kveld. - Skadene ligner mye på det vi så etter ulven i Aumdalen på Tynset, sier Horten. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Skadene er ikke entydige, men rovviltkontakt i SNO, Jon Horten, antar at det er en ulv som kan ha tatt ei søye i Hodalen i Tolga natt til tirsdag. – Skadene er ikke ulike de vi så etter ulven i Aumdalen, konstaterer Horten.

DEL

Kun noen hundre meter fra fylkesveg 26 og rett ved flere bolighus, ble det tirsdag funnet et sauekadaver i Hodalen i Tolga.

Rovviltkontakt Jon Horten har dokumentert skadene på den døde søya, og opplyser at den etter all sannsynlighet er tatt av rovdyr.

- Ved første øyekast kunne det ligne bjørn siden juret var borte, men etter nærmere undersøkelser heller jeg mer og mer til å anta at det er ulv. Likevel ønsker SNO at det letes etter flere kadaver, før vi trekker noen konklusjon. Per nå har den status som antatt ulvedrept, sa Horten sent tirsdag kveld.

Saueeieren har fått beskjed om å lete etter flere kadaver.

- Dersom det er ulv som har vært på ferde, vil det antagelig finnes flere. Ikke et 20-tall nødvendigvis, men kanskje fire eller fem i hvert fall. Finner dere flere i morgen, så er jeg så godt som sikker på at dette er en ulv, konstaterer Horten.

Antatt tatt av ulv

Når SNO-kontakten skal forsøke å fastslå hvem som er skadegjører, jobber han seg ganske fort mot en av tre teorier: Enklest er det når skadene kan dokumenteres med nær 100 prosent sikkerhet. Neste kategori er «antatt tatt» av et definert rovdyr, mens tredje og siste kategori forblir usikker.

- Her er jeg per nå et sted mellom antatt tatt av ulv og usikker, men heller mot det første, sier Horten, mens hans flår den fortsatt varme søya og identifiserer ulike tegn.

Alle muligheter holdes åpne i utgangspunktet. Det kan ha vært en bil som har kjørt på tikka, men han finner ingen blåmerker eller slagmerker som tilsier det.

Det kan ha vært en hund, men blant annet et meget kraftig bitt i hodet, nærmest fritar tamhunder også.

Horten måler med tommestokken og finner at avstanden er om lag fire centimeter mellom hullene som har boret seg rett gjennom benet i hodet og kjeven på sauen.

- Dette er et større dyr, både på grunnlag av avstanden og kraften, sier han, før han summerer funnene videre.

Jerv tror han ikke det er, for den tar lam og ikke velvoksne tikker.

Aumdalsulven?

Juret var borte, og det alene er et tegn som tyder mye på bjørn.

- Men, da jeg undersøkte nærmere viser det seg at hele juret er borte, nærmest revet av og det er ødelagt på en helt annen måte enn en bjørn vanligvis gjør det. Andre typiske bjørnetegn er at tikka ligger utstrakt på ryggen med bena sprikende til hver side. Denne ble funnet liggende på sida.

Her er verken strupebitt eller nakkebitt. Det er ofte disse som er de dødelige bittene, men her mangler de, peker Horten.

Det han har foran seg er et kadaver med kraftige bitt i hodet, kraftig bitt i låret, bitt i juret, som altså er helt borte, det er bitt i høyre bogen og bitt i brystet.

- Dette bittet i brystet er interessant, fordi det er bitt bare på ei side. En bjørn tar gjerne symmetrisk ganske likt på begge sider. Når vi holder disse bittene opp mot skadene på sau i Aumdalen der det nå jaktes på ulv, er det veldig likt dette, konstaterer Horten etter å ha konferert med andre i SNO.

Ber folk varsle om funn

Horten antar at sauen er tatt sent mandag kveld eller tirsdag morgen.

- Både her og ellers er det grunn til å be folk varsle fra dersom de gjør funn.

En annen ting å minne om, er at folk bør holde hundene sine i bånd.

- Det er per definisjon ikke båndtvang nå, og mange slipper hundene sine. Bare de siste dagene har vi hatt tre døde sauer som følge av hundeangrep i Os kommune. Loven er krystallklar på dette at sjøl om det ikke er båndtvang, skal hunden være under kontroll, understreker Jon Horten.

Jakta pågår

Det foreligger tre fellingstillatelser på rovdyr i regionen i skrivende stund. I Aumdalen i Tynset og i Folldal er det fellingstillatelse på ulv fram til torsdag i første omgang. I Forollhognaområdet er det gitt fellingstillatelse på en jerv til i dag.

Saueeieren har løpende kontakt med Fylkesmannen, og dersom det blir funnet flere kadaver i nærheten i dag, vil det bli vurdert å utvide området for ulvefellingstillatelsen i Aumdalen til også gjelde Hodalen og Tolga.

Mange sauebønder har startet sanking. Det er ikke funnet nye kadaver i Aumdalen sia helga.

Artikkeltags