Forlaget skal opp til behandling i slutten av januar. Dersom det blir vedtatt må fødende fra 1. april reise uten jordmorfølge i ambulansen.

- Dette er trist og et nederlag for distriktet, konstaterer leder i jordmorforeningen, Nina Schmidt. - Vi mener alle fødende må ha tilbud om jordmorfølge dersom de bor mer enn en time fra sykehus. Denne ordningen er en viktig trygghetsfaktor og jeg frykter for at manglende svangerskapsomsorg vil få negative konsekvenser for fødselstallene og for tilflyttingen.

Schmidt får støtte av andregangsfødende Kjersti T. Løvø.

- Dette er neppe heldig med tanke på «Flytt-hit-prosjektet». Siden vi ønsker oss flere tilflyttere må vi også sørge for å legge forholdene til rette. Et fullverdig svangerskapstilbud er noe av det første, og kanskje viktigste, vi må tilby. Jeg tror nok også vi får se en ytterligere nedgang i fødselstallene på grunn av utrygghetsfølelsen. Folk kommer til å vegre seg for å få barn på grunn av manglende oppfølging.

- Jeg hadde en kvinne til kontroll før jul, som valgte å bli værende på Røros framfor å reise hjem, nettopp fordi hun følte trygghet med beredskapstjenesten her. Når vi i tillegg kan tilføye at vi hadde hele sju fødsler i ambulansen i fjor, sier vel dette noe om viktigheten og behovet for ordningen, supplerer jordmor Anne Ryen.

Manglende kompetanse

Jordmorberedskapstjenesten har hittil vært en interkommunal tjeneste med samarbeid mellom Os, Røros og Holtålen kommuner. Holtålen har nå meldt seg ut av ordningen, og ifølge helse- og omsorgssjef i Røros, Erling Sven Busch, har kommunen ingen mulighet til å bære den økonomiske belastningen alene.

- Dette er bare ett av flere sparetiltak vi må foreta i helse- og sosialsektoren. Jeg tror personlig det er lite trolig at politikerne kommer til å snu i saken, sier Busch.

Leder i jordmorforeningen Nina Schmidt mener lokalpolitikerne mangler kompetanse på feltet når de legger fram et slikt forslag, og hun håper derfor de er villig til å lytte til helsepersonell og gravide før de tar en endelig avgjørelse.