– Vi ser at den som vil vinne konkurransen i framtida, må ha kunnskap og kompetanse for å lykkes i næringslivet, sier daglig leder i næringshagen, Sigrid Jansen.

Med Røros Ressurs som lokal samarbeidspartner, vil de i 2013 legge opp til et kompetanseforum for næringslivet, med månedlige frokostmøter.

Kompetanseløft

Temaer som allerede står på planen, er økonomi, salg- og kundebehandling, ledelse, forhandlingskompetanse, og styrets oppgaver og ansvar. Nå vil de ha innspill fra næringslivet på hvilken annen kompetanse det er behov for, og hvilke temaer som burde stå på planen. Det blir et helhetlig program, med mulighet for enten å være med på alle, eller bare noen møter.

– Velger man å ta seg tiden til å være med på alle, sitter man igjen med et solid kompetanseløft på slutten av året, sier Sigrid Jansen.

Hun forteller at foredragsholdere vil bli hentet utenfra, som fra BI Trondheim, Høyskolen i Sør-Trøndelag, Sintef og advokatene Storeng, Beck og Due-Lund.

– Vi ønsker å være redskapet for å knytte spisskompetanse hit, og legger lista høyt for foredragsholdere, sier Jansen.

Lett tilgjengelig kompetanse

I år ble Rørosregionen Næringshage tre ansatte og det har vært høy aktivitet i halvannet år.

– Vi føler at vi begynner å kjenne næringslivet, og jobber hele tiden med med hvordan vi kan bli bedre, og hvordan vi kan gjøre alle bedre, sier næringshagelederen.

Jansen understreker at hun ikke tror at noen blir ferdig utlært av et frokostmøte, men at det blir nyttig påfyll, billig og lett tilgjengelig.

Samtidig håper de å kartlegge hvilke dyptgående behov som trengs i næringslivet i regionen, og er klare for å skreddersy kurs til forskjellige målgrupper med forskjellig tematikk.

– Vi må ta på alvor at kompetanse gjør oss konkurransedyktig, sier hun.

Til for alle

Næringshagens arbeidsfelt er både nyetableringer og etablert næringsvirksomhet. Gjennom etablererkurs og Kvinnovasjon har det vært mye fokus på gründere.

– Dette er et tilbud til etablerte bedrifter som et kompetanseløft, vi skal være et redskap nyttig for hele næringslivet, sier Jansen.

Styreforum

I år har de hatt fire frokostmøter med kompetanseprogrammet «Styreforum». Siste møtet er førstkommende fredag, der daglige ledere, styreledere og styremedlemmer kan hente kompetanse på personalforvaltning.

– Styreforum har nærmest vært en test, det har vært vellykket, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Derfor vil vi nå ta det videre og utvide, sier daglig leder Sigrid Jansen.