Vil ha nye regler

NORSK RASE: Gaupefelling er lov med drivende hund, eksempelvis haldenstøver, som illustrasjonsbildet viser. Ellers er det lov å bruke under jakt på hjort og rådyr (kun lov med kortbeint hund), og på hare og rødrev. NJFF ser gjerne at det blir lov også på annet rovvilt enn gaupe. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

NORSK RASE: Gaupefelling er lov med drivende hund, eksempelvis haldenstøver, som illustrasjonsbildet viser. Ellers er det lov å bruke under jakt på hjort og rådyr (kun lov med kortbeint hund), og på hare og rødrev. NJFF ser gjerne at det blir lov også på annet rovvilt enn gaupe. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Flere aktører vil endre loven slik at det blir mulig å jakte både jerv og bjørn med drivende hund. De mener at det vil lokke flere lisensjegere ut.

DEL

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er begge opptatt av at lisensfellinga skal bli mer effektiv.

I fjor ble 43 jerver av en kvote på 128 felt på landsbasis, og i år er 23 jerver skutt siden jakta startet i september. Årets kvote er rekordstor, med 183 dyr.

I Hedmark ble det i helga skutt to jerver, og det er nå igjen ni jerver på den 16 dyr store kvoten. Lisensfellingsperioden varer til 15. februar.

Under årets lisensjakt på bjørn ble det på landsbasis felt to av en kvote på 15. I 2011 var kvoten på 27 dyr. Også da ble det felt to.

- Full gass med brekket på

Åsmund Ystad er daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

– Stortinget sier i rovviltforliket at vanlig lisensjakt og kvotejakt skal være virkemiddelet, og at skadefellingene undervegs i beitesesongen også skal være mer effektive, sier han, og legger til at når jaktmetoder som jakt med løs på drevet halsende hund ikke er tillatt verken på bjørn eller jerv, blir det ikke effektivt. Han kaller det «full gass, med brekket på».

– Jervejakt er vanskelig. I Nord-Østerdalen har man lykkes med å fange jerv i bås, men at reglene sier at båsen må sjekkes hver dag, er det samme som å be jerven holde seg unna området, hevder Ystad.

Han mener det bør tillates systemer med elektronisk overvåking og varsling når det går dyr i båsen, i stedet for daglig trafikk av folk på stedet.

- Andre rammevilkår

Også NJFF mener det må nye rammevilkår til for å appellere til større grupper av jegere.

Viltkonsulent Webjørn Svendsen i NJFF sier at bjørn og jerv ikke jaktes effektivt hvis de skal felles tilfeldig på en elgpost.

NJFF har spilt inn overfor myndighetene at det bør tillates drivende hund. Dette vil si hund som springer løs, mens den driver viltet foran seg og halser.

Når det gjelder jervejakt med drivende hund, sier Svendsen at det har dukket opp nye, utenlandske raser - men at det like gjerne kan være aktuelt med de tradisjonelle hunderasene, som dunker, drever eller støver-typer.

– Poenget er å få fart på jerven, og drive den mot postene, forklarer viltkonsulenten.

Han mener det er synd at det ikke er lov å drive bjørn og jerv i Norge.

– Vi mener forbudet er tuftet på mangel på kunnskap. I andre land er det tradisjon for å bruke drivende hund på flere arter, forklarer han.

– Rovviltjakt med drivende hund kan være et fint supplement til andre jaktformer, og det kan appellere til andre jegere, sier Svendsen.

Forsker på bjørn og hva den tåler

Ingebrigt Stensaas i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sier at det i Sverige forskes på hvordan bjørnen takler å for eksempel blir jaget av løs på drevet halsende hund. Svenskene tillater jakt med plotthund. DN avslo en dispensasjonssøknad om bruk av slik hund i Norge, avslaget ble det klaget på, og etter det Stensaas vet, ligger saken fortsatt hos Miljøverndepartementet, i påvente av mer kunnskap.

– Det pågår undersøkelser i Sverige, der bjørn går med måleinstrumenter som skal gi opplysninger om kroppstemperatur og stress, og hvordan bjørnen påvirkes under jaging. Konklusjonen vil komme etter hvert, og vi får da vite noe om i hvilken grad bjørn kan jages, sier Stensaas.

– Vi tar utgangspunkt i de lover og retningslinjer vi har, og forholder oss til det, fortsetter han. Om eventuell bruk av drivende hund på jerv, sier Stensaas at han ikke kjenner til hvilke erfaringer som finnes rundt dette, men at dersom en jerv jages, vil den fort gå ned i ei ur.

– Jerven er en høyfjellsart, lett å observere - selv om ting tyder på at den også trekker mot lavlandet, slik som de to som ble felt i Løten og Trysil i helga, avslutter han.

Arrangerer jervejaktkurs i Grimsbu på nyåret

Artikkeltags