- Jeg vil skape en robust struktur ved Røros sykehus. Da tror jeg det er fornuftig å ha et mindre tilbud og stå han av i stedet for å være truet av nedleggelser hvert bidige år, sier Gunnar Bovim.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under saken, og diskuter videre på Fjellpuls.no

- Vil styret i St.Olavs ta hensyn til arbeidsgrupperapporten?

- Jeg tar det for gitt at styret vil vurdere forslagene nøye. Nå er jo rapporten ute til høring. Jeg skal supplere med økonomiske vurderinger før rapporten går videre til styret. - Det er vel modell 2 som er mest aktuell. Den innebærer at sykehuset blir et Distriktsmedisinsk senter (DMS).

Betyr det bort med all kirurgisk aktivitet?

- Nei. Et DMS kan godt ha kirurgisk aktivitet. Jeg er ikke opptatt av semantikk. Jeg vil heller bruke tid på hva sykehuset skal inneholde heller enn hva det skal hete.

- Blir det kirurgisk aktivitet på Røros i framtida?

- Det har jeg ikke lyst til å si noe om nå. Vi er midt i en høringsprosess.

- Dette er vel helsepolitikk på høyt plan? Du opplever at det trekkes i trådene både fra Nord-Trøndelag og Møre. Står du mellom barken og veden?

- Gjør vi ikke alle det? Men vi snakker definitivt om helsepolitikk. Og økonomi. - Det dreier seg om to typer økonomi ved Røros sykehus; hva vi skal gjøre med den bygningsmessige delen og hva vi skal gjøre med det faglige aspektet. St.Olavs går inn i en strategisk prosess til våren hvor vi skal drøfte hvordan helsetjenestene i Sør-Trøndelag skal drives.

- Hva med privat shopping av helsetjenester?

- St. Olavs kjøper ingen tjenester av private. Det er det Helse Midt-Norge som gjør. Her handles det delvis etter politiske føringer, delvis etter hvor man får mest for pengene.

- Regjeringens mål står klart i Soria Moria.

- Ja. Man skuler til de politiske signalene, som imidlertid avhenger av hvem som sitter i regjering.

- I 2006 vedtok styret i St.Olavs at det inngås forhandlinger med Helse Midt-Norge med sikte på at St.Olavs overtar aktiviteten i avtaler med private klinikker og at deler av denne legges til Røros. Forstår du at rørosingene ikke begriper hvorfor den ortopediske virksomheten forsvinner når det er behov for den?

- Jeg forholder meg til Stortingsvedtaket om utbyggingen av bevegelsessenteret på Øya. Kriteriene for å bygge var nettopp at ortopedien skulle hit.

- Er det fortsatt mulig med ortopedisk virksomhet på Røros?

- Kirurgi kan det bli, men ikke ortopedi. Selv har jeg overhode ikke tatt stilling til hvilken modell som egner seg best på Røros. Jeg er spent på hva høringsinstansene sier. Så må vi se på det økonomiske aspektet, som legger viktige premisser for styret. Høringsfristen løper ut 10. januar. Det er meningen at framtida til Røros sykehus skal styrebehandles i slutten av januar, men saken kan bli utsatt.