Vurderer å utvide bjørneområdet

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vurderer i disse dager om de skal åpne for en utvidelse av lisensfellingsområdet for bjørn i Hedmark.

DEL

Rovviltnemnda i Hedmark sendte 28. august et brev til DN der de anmoder om at lisensfellingsområdet blir utvidet til å gjelde også på østsiden av Glåma i den nordre delen av Hedmark.

Da nemnda i mai-møtet sitt kom med anbefalingen sin overfor DN når det gjelder lisensfelling på bjørn, var de østlige områdene utelatt i sekretariatets forslag til vedtak. Nemnda oppdaget ikke dette, og dermed er det per i dag ikke mulig å jakte bjørn på østsida av Glåma i Nord-Østerdalen.

I august tok rovviltnemndas leder Arnfinn Nergård saken opp på nytt.

– Legger vekt på nemndsynet

– Vi sitter og vurderer saken i disse dager, forteller seniorrådgiver Knut Morten Vangen i DN.

Han kunne fredag ikke gi noe endelig svar i saken, men sier at DN har registrert anmodningen fra rovviltnemnda i Hedmark.

– I utgangspunktet tillegger vi rovviltnemndenes syn stor vekt, og det veier tungt at nemnda her kommer med en anbefaling, sier Vangen.

Han legger til at DN dessuten må se på hvordan rovviltnemndas synspunkter samsvarer med forvaltningsplanen for region 5, Hedmark, og at skadeomfanget på beitende husdyr i de aktuelle områdene også er et moment som DN skal ta med i sin vurdering.

Overrasket mange

Både lisensjegere og beitebrukere ble overrasket da det kom for en dag at områdene øst for Glåma i ikke var med i lisensfellingsområdet for bjørn, slik de har vært de siste årene.

Rovviltnemnda har siden 2007 anbefalt et jaktområde som har vært vest og nord for Glåma, med tillegg av arealer øst for Glåma i nord-fylket.

Artikkeltags