Røros får fagskoleutdanning for lokalmat

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Landets første fagskoleutdanning for lokalmat blir en realitet på Røros.

DEL

NOKUT vil etter all sannsynlighet godkjenne fagplanen for fagskoletilbudet «Verdiskaping i lokalmat skriver Rørosregionen Næringshage i en pressemelding når merknadene i tilbakemeldingen til prosjektgruppen er rettet opp.

NOKUT Står for Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanninga, og er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Guri Heggem og Thorleif Thorsen har vært prosjektledere og forteller at de er godt fornøyd med svaret fra fagkomiteen, og at de merknadene de må rette opp er av en slik karakter at det handler om mindre endringer og korrigeringer.

Planen er å starte det samlingsbaserte studiet høsten 2018. Arbeidet med å etablere fagskoletilbud er en del av prosjektet «Kompetanseløft Lokalmat Reiseliv» og eies av Røros og Holtålen kommuner.

Første inntak ved de videregående skolene er klart

Vanskeligst å få plass på idrettslinja ved Nord-Østerdal videregående skole: Fredrik klarte det

«Verdiskaping i lokalmat»

Fagskoletilbudet er et yrkesrettet studietilbud som gir relevant videreutdanning for fagutdannede som arbeider innen lokalmatproduksjon. Produksjon av lokalmat er i stor grad basert på tradisjonelle produkter og erfaringsbasert kunnskap. Her må du ha kunnskap om flere områder enn bare produksjon, du må ha kunnskap om bedriftsøkonomi, og det er også en stor fordel å vite litt om hvordan de forskjellige markedene fungerer og hvilke muligheter det gir. Det er Trondheim Fagskole som står som formell eier av studiet, og på Røros er det Røros Ressurs som står ansvarlig for gjennomføring. Studiet skal utvikle produsentens kunnskap videre om bl.a. produksjonsteknikker, produksjonsplanlegging, trygg mat, økonomi, markedsføring og produktutvikling. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert studie, og et fullført studium over ett år gir 30 fagskolepoeng. Flesteparten av samlingene vil foregå på Røros i tillegg til noe nettstøtte og undervisning på nett. Opptaksfristen er 1/9-2018 for det første kullet, og søknaden fylles ut på nettsiden www.fagskole.no


«En svært god nyhet og en styrke for lokalmatmiljøet»

Dette sier Ingulf Galåen og Kristin Bendixvold hhv. styreleder og daglig leder i Rørosmat SA. Galåen er veldig fornøyd med at studiet nå ser ut for å bli en realitet, og han har selv vært aktiv i arbeidet med å lage innhold i læreplanen. «vi har jobbet mye med dette og brukt mye tid på utforming av hva studiet skal inneholde» sier Ingulf og håper at mange i hele landet vil benytte seg av tilbudet. «Lokalmat har befestet seg i markedet og utviklingstakta øker. Kompetanse vil være en av de viktigste innsatsfaktorene for å kunne snu seg raskt, utvikle seg videre og sikre verdiskaping og videre rekruttering til bransjen» avslutter Kristin Bendixvold.

Idrettsfag ved Nord-Østerdal vgs fikk høyest poenggrense

9 av 10 fikk førsteønsket på vgsArtikkeltags

Kommentarer til denne saken