– Det må mer enn tarifflønn til for å hente sjukepleiere til distriktet

«Du får 20–25 tusen over tarifflønn, ekstra nattillegg, god turnus med flåtefunksjon og mulighet for videreutdanning i henhold til kompetanseplan og faglig utvikling».