Lønnskutt for offentlig ansatte i Alvdal er verken solidarisk eller en dugnad

Av
DEL

MeningerI siste formannskapsmøte foreslo Alvdal Høyre at offentlig ansatte i Alvdal (sammen med ordfører og politikere) skulle gå ned i lønn for å dekke opp det underskuddet som tydeligvis er bekymringsfullt for Alvdal kommune. I begrunnelsen for forslaget som sto å lese i Alvdal Midt i Væla, bruker de ordene solidaritet med de som er permitterte og rammet av Coronakrisen og dugnad for å sikre kommuneøkonomien.

Hvis underskuddet i kommunen skyldes ekstraordinære utgifter knyttet til Coronapandemien, så har jo regjeringen ved gjentatte anledninger bedyret at kommunene skal få dekket disse av Staten, så da må en vel heller rette en henvendelse dit.

Hvis underskuddet skyldes disponeringer politikerne har vedtatt, så vil dette forslaget i prinsippet åpne for at jo større underskudd kommunen driver etter, jo mindre lønn skal de kommuneansatte ha.

I Norge har vi heldigvis et godt regulert arbeidsmarked der en etter årlige lønnsforhandlinger mellom partene kommer til enighet. Etter Alvdal Høyre sitt forslag skal lokalpolitikerne kunne overprøve dette prinsippet. Imidlertid vedtar politikerne sin egen godtgjørelse så der er det en viss logikk i Høyres forslag.

Hvis vi skulle tenkt solidarisk og innenfor begrepet dugnadsånd burde alle som ikke er økonomisk rammet av Coronakrisen i form av permitteringer yte sitt bidrag. Det være seg pensjonister, lønnsmottakere i det private næringsliv og offentlig ansatte. Og bedrifter som har tjent på Coronakrisen (det finnes eksempler på det også) skulle gi noe av sitt ekstra overskudd. Det er solidaritet. Og det er en dugnad der alle deltar og bidrar slik dugnader skal fungere.

Men å kreve at de kommunalt ansatte, som jeg antar attpåtil for manges vedkommende er påført ekstrabelastninger i denne perioden, skal plukkes ut for å bære byrden for oss andre blir i mitt hode helt feil. Derfor håper jeg at Alvdal Høyre skriver forslaget på kontoen -lite gjennomtenkt.

Jeg opplever også forslaget som et bidrag til skape en «de og vi – holdning» i Alvdal som vi absolutt ikke trenger. Men vi trenger både det private næringsliv og kommunalt ansatte.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags