Se hvilke lokale skyttere som deltar på Landsskytterstevnet i år

En rendøl, to rørosinger og en tynseting skal forsvare Nord-Østerdal skyttersamlags ære i samlagsskytinga.