– Må det virkelig gå så fort? Det haster faktisk ikke med å bruke penger

Jan Erik Larsen mener det først må fylles opp med næringsaktører i Tylldalslia. Samtidig viser han til politiske signaler om en viss vilje til å se på et helt nytt næringsområde.