- Må gjerne føles litt flaut å eie et småbruk som står tomt