Magne har spilt i solskinn og bløtsnø. Men 17. mai 2020 er helt annerledes

17. mai 2020 går over i historien som en uvanlig rolig dag for dem som spiller i korps.