Mange eldre spiser i ensomhet. Nå ønsker de på Os "Vælkommen til bords"

FELLES MÅLTID: Å samles rundt et felles måltid kan dempe ensomheten som mange eldre føler på etter koronavirusets inntog.

FELLES MÅLTID: Å samles rundt et felles måltid kan dempe ensomheten som mange eldre føler på etter koronavirusets inntog. Foto:

DEL

Med tiltaket "Vælkømmen til bords" ønsker helse- og omsorgstjenesten i Os at eldre kan samles og spise middag sammen.

- Vi har søkt fylkeskommunen om tilskudd, og håper å komme igang med tilbudet i løpet av høsten, forteller konstituert helse- og omsorgsleder Vigdis Øvergård.

Bevilget ekstra penger

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien, og det har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser.

Gjennom en ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett er det mulig for kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap, frivillige og ideelle organisasjoner å søke om tilskudd til tiltak for sårbare eldre.

- Vi ønsker at vårt tiltak "Vælkømmen te bords" vil bidra til sosialt fellesskap, matglede og meningsfulle dager, poengterer Øvergård.

Tuftes på frivillig innsats

Os kommune har siden sykehjemmet ble bygget i 1982 hatt eget institusjonskjøkken som lager mat både til beboere på sykehjemmet og til hjemmeboende. Per i dag er det rundt 50 hjemmeboende som får maten tilkjørt på ulike ukedager. Middagen leveres ut varm, enten ved hjelp av frivillige matkjørere eller ved hjemmetjenesten.

- Det er mange som sitter alene og spiser, og det er ønskelig å ha et felles samlingspunkt rundt et måltid, sier Øvergård.

Helse- og omsorgstjenesten har i flere år hatt et godt samarbeid med Os Frivilligsentral om ulike sosiale aktiviteter for eldre. Torsdagskaffen er et eksempel, der frivillige henter beboerne på sykehjemmet for en rusletur, underholdning og kaffeservering på frivilligsentralen. Her deltar også beboere på omsorgsboligene i nærheten.

- På grunn av ombygging av kjøkken og kantine ser vi for oss å bruke lokalene til frivilligsentralen i oppstarten, sier Øvegård.

Avklare behov

Kommunen har søkt om 56.000 kroner i tilskudd til å drifte tiltaket ut året og kr. 328.000 i tilskudd for å drifte tiltaket i 2021. Øvergård håper på positivt svar fra fylkeskommunen.

- Når det er klart, skal vi lage et enkelt spørreskjema til de som har matombringing i dag for å finne ut om det er ønskelig å delta på felles middager 1-2 ganger i uka. Vi ser for oss at frivillige deltar i servering og gjerne stiller som "bordkavalerer" til de som har behov for det. Kommunen har egen minibuss, så skyss til og fra frivilligsentralen er også mulig å få til, sier Øvergård.

Eldrerådet i Os støtter søknaden fra kommunen på nevnte tilskuddsordning.

- Ensomhet blant eldre har vært tema i eldrerådets møte for kort tid siden. Rådet erkjenner at ensomhet er en utfordring for mange eldre i Os, skriver eldrerådet.
Artikkeltags

Kommentarer til denne saken