Blant søkerne om tilskudd til idrettsformål, har Røros Skateklubb søkt om tilskudd til å bygge en skaterampe som kan benyttes i sommer. Den nye rampen vil være et nytt og sikrere alternativ til de allerede eksisterende rampene.

Andre lag og foreninger som står på søkerlista:

  • Røros og omegn hestesportklubb
  • Hitterdal-Feragen IL
  • Glåmos idrettslag
  • Røros idrettslag
  • H.E.G. idrettslag
  • Brekken idrettslag
  • Røros Golfklubb

Arrangementsstøtte

Arrangementsstøtte fra Røros kommune skal bidra økonomisk til gjennomføringen av store arrangement på Røros. Med store arrangement menes arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse. Ordningen gjelder både eksisterende og framtidige arrangement i kommunen, og skal være i tråd med mål og tiltak i Kommunedelplan for Kultur 2017 – 2029 "Med kultur for kultur".

Litteraturfest Røros har søkt om 50.000 kroner til festivalen som arrangeres på Røros i slutten av august.

- 2020-21 har vært en spesiell periode, men vi satser likevel friskt og håper at vi skal klare å gjennomføre en framifrå festival i 2021, slik vi klarte i 2020. Vi er godt i gang med programmet, og med de forfatterne og kunstnerne som allerede er på plass, vet vi at det kommer til å bli gode opplevelser for publikummet vårt, skriver de i søknaden.

Glåmos bygdalag har i mange år arrangert "Glåmosdagan", selv om det siste året har bydd på problemer med å få gjennomført aktiviteten.

-Vi på Glåmos er litt presset innenfor skole, husbygging og bosetting. Nå i år har vi ekstremt behov for å fortelle om hva som skjer og samles som bygd, så derfor ønsker vi å arrangere Glåmosdagan i august, skriver de, og søker om 15.000 kroner til gjennomføring av aktiviteten.

Fritidskulturlivet

Elensetra hestbeitelag søker om tilskudd til fritidskulturlivet, som er en tilskuddsordning som skal være med å opprettholde og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros kommune.

- Vi søker om støtte til utekonsert på Elensetra i Sandneset på Glåmos. Musikken besørges av MacHaggis som tidligere år, med en del andre musikalske innslag, skriver de i søknaden om 6000 kroner til arrangementet.