Mange menn søkte helgestilling innen pleie og omsorg

Hele 13 søkere har meldt sin interesse til en ledig stilling i Alvdal kommune. Av disse er nesten halvparten menn.