Mange utbedringer ble gjort på riksveg 3 mellom Alvdal og Tynset. Men denne gropa er der fremdeles

– Hullet skaper farlige situasjoner, mener en Retten-leser.