Mannen som er siktet for ildspåsettelse sitter fremdeles varetektsfengslet