Mari har vært med å jobbe frem lovendring som treffer Røros Bryggeri: - Dette betyr mye for oss!

Nå kan kommuner gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale. Det gir Røros Bryggeri nye muligheter.