Marianne Kaasen Bekken vier både jobb og fritid til å hjelpe andre, nå står et 70-årsjubileum for døren

- Frivillig hjelpemannskap i Røde Kors hjelpekorps er veldig givende og interessant, mener hun.