Marit Gilleberg søker om fritak fra verv i Tolga kommune. Dette er årsaken

Marit Gilleberg søker om fritak fra vervene som vara i kommunestyret og nestleder i kontrollutvalget i Tolga kommune.