Markedsrådet i Destinasjon Røros: - Må skape optimisme og utvikle lokale reiselivsopplevelser

- Nå er det viktig å skape optimisme og vise omverdenen hvilke flotte reiselivstilbud som faktisk finnes i fjellregionen. Der dører stenges, må vi åpne nye dører som allerede står på gløtt!