Markeringa i Nord-Østerdalen vil foregå ute på torget på Tynset, torsdag 22. juli.

AUF Nord-Østerdal vil holde tale. Det samme vil også ordførerne gjøre. Det vil bli sang – og musikkinnslag ved yngre, lokale aktører. og allsang med «Barn av regnbuen».

Noen av kommunene vil i tillegg ha egne arrangementer på ettermiddagen elle kvelden, deriblant Folldal kommune. På kvelden den 22. juli vil det gå rosetog ned til Follvang, og det blir visning av filmen Generasjon Utøya. I forkant av filmen har AUF-leder Ida Bårdseng ei samtale med kommunestyrerepresentantene Øyvind, Ronny, Egil og Kristin.

– Rosetoget er åpent for alle. For de som ønsker å se filmen, ber vi om påmelding til servicekontoret, grunnet smittevernhensyn, sier Folldal kommune i en pressemelding.

Flere av kirkene i regionen har planlagt å være åpne, med blant annet lystenning. Klokkeringing blir det fra mange av landets kirker, og flere har også eget program og gudstjenester.

– Her i Holtålen blir det fra Ålen kirke. Det blir en stille markering der folk kan komme og tenne lys, og sitte litt og lytte til orgelspill. Ålen menighetsråd er arrangør, og noen av dem vil være tilstede i kirka, skriver kirkeverge i Holtålen kirkelige fellesråd, Gerd Bjørgård.

Røros Arbeiderparti holder minnemarkering i Nilsenhjørnet på dagen. Der blir det musikalske innslag ved Kirsti Sæter og Erik Roll, og appeller fra Malin Østby, Trøndelag AUF, Isak V. Busch, ordfører i Røros, og Harald Hauge, sogneprest i Røros.

Hamar har minnegudstjeneste

I Hamar bispedømme, som Nord-Østerdal prosti er en del av, vil det være flere ulike arrangementer i kirkene. Det blir også minnegudstjeneste i Hamar domkirke.

– Biskop Solveig Fiske, domprost Kirsten E. Almås og sogneprest Per Erik Stave Engdahl forretter. Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget holder tale, i tillegg vil det være hilsener fra AUF i Innlandet, tidligere fylkesmann Sylvia Brustad og politimester Johan Brekke, opplyser bispedømmet i en pressemelding.

I etterkant av minnegudstjenesten vil det være et kort arrangement på Stortorget i regi av AUF i Innlandet før Hamar kommune har ansvaret for kulturelt program ved minnesmerke på Koigen. Der vil det være mulig å legge ned roser som vil bli plassert ved minnesmerket.