Mattilsynet har besøkt 584 produksjonsdyrehold og 228 kjæledyrhold

Så langt i år har Mattilsynet i region øst besøkt 584 produksjonsdyrehold og 228 kjæledyrhold. I 214 av dyreholdene fant de avvik fra regelverket og fire av disse handlet om alvorlig vanskjøtsel av dyr.

DEL

– Mattilsynet fant forhold som ikke var tilfredsstillende og som derfor førte til pålegg i 70 storfehold, i 43 kjæledyrhold, 29 hestehold og 28 sauehold. Vi har anmeldt 11 dyreeiere til politiet i år, mot 7 på samme tid i fjor. 7 av politianmeldelsene i 2020 gjaldt kjæledyr. Også eiere av hest, storfe, fjørfe, og sau er blitt politianmeldt. Mattilsynet har pålagt 6 dyreeiere å avvikle sine dyrehold. Dette er kjæledyr, småfe og storfe, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Fem har fått forbud mot å ha dyr

– Forbud mot å holde dyr er et inngripende tiltak som vi hittil i år har gitt til 5 dyreeiere. Mattilsynet har tatt 16 dyrehold i midlertidig forvaring. Det vil si at vi har sørget for å sikre dyrene tilsyn og stell. I tre av sakene har dyreeier fått dyret sitt tilbake etter litt tid. I 13 saker har dyret eller dyrene blitt omplassert eller avlivet.

Mottatt 2274 bekymringsmeldinger

Mattilsynet i region øst har i samme periode mottatt 2274 bekymringsmeldinger som gjelder dyrevelferd: 640 meldinger handlet om produksjonsdyr og hest, og 1634 meldinger gjaldt kjæledyr.

255 av meldingene er fulgt opp med fysisk tilsyn, 107 på produksjonsdyr og 148 på kjæledyr.

Mattilsynet oppfordrer publikum til å bruke «varslingsknappen» nettsiden.

– Der skriver du blant annet inn hva som har skjedd, hva du er bekymret for, hvor mange dyr eller mennesker det gjelder, hvilket tidspunkt det skjedde, hva som kan være grunnen til problemet og andre viktige opplysninger.

– Alle bekymringsmeldinger vi mottar vurderes nøye. Legger du inn nøyaktige opplysninger på varslingsknappen kan vi på en enklere måte vurdere alvorlighetsgraden i bekymringsmeldingen, sier Gry Ingeborg Skoe Bø, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken