Mattilsynet mener Femundløpet drives på en god måte, men tre punkt anføres til forbedring, og det gir et nytt sjekkpunkt

Mattilsynet var tilstede på flere sjekkpunkter, og er fornøyde med det de så. Det er ikke observert noe som vil føre til varsel om vedtak eller fattet vedtak.