MDG vil stanse hyttebygging i villreinområder

Jon Lurås, stortingskandidat, Innlandet MDG

Jon Lurås, stortingskandidat, Innlandet MDG Foto:

Av

Villreinen kan ikke tale sin egen sak, så MDG vil minne Tolga Kommune om at villreinen er en del av verneformålet i Forollhogna nasjonalpark, og at nasjonalparken også skal ivareta villreinens interesser utenfor selve verneområdet.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Villreinen er over hele landet under stadig økt press fra hytter, veier, brøyting og annen tilrettelagt infrastruktur og har stadig mindre areal og leveområder. Norge er forplikta til å ta vare på villreinen, og det hviler et spesielt ansvar på kommunene, grunneierne og andre rettighetshavere i områdene hvor villreinen hører hjemme.

DNT droppa nylig å bygge den mye omtalte Dronninghytta i Gudbrandsdalen, fordi minst ti rødlista fuglearter, deriblant Dobbeltbekkasinen og Myrhauken, har sitt fristed i Strålmyra. Årsaken var at inngrep og trafikk i Strålmyra slik DNT la opp til, var ensbetydende med at sårbare fuglearter blir enda mer presset og truet.

Norges villmark forsvinner i rekordfart. Klima og naturkrisa vi står ovenfor viser oss tydelig at vi må verne om mer natur for å redde klimaet, ikke mindre.

MDG oppfordrer Tolga Kommune til å gjøre det samme som DNT: Ta ansvar for både klima og naturkrisa, og verne om villreinens levearealer!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken