Med andre tankemåter kan man lære seg å mestre livets belastninger

Frisklivssentralen, i samarbeid med Psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune, arrangerer i høst "Kurs i mestring av belastning".