Søndag gikk det ut en sms til innbyggerne i Alvdal om at man må kutte ned på vannforbruket. Bakgrunnen var at kun to av fire brønnspisser som pumper grunnvatn fra Gulløymoen i Folla opp til et høydebasseng fungerte. De to andre trakk luft.

– Det vil si at grunnvatnet muligens kan være lavt. Vi jobber med saken. Per nå klarer vi å holde en vannstand i høydebassenget som er konstant når to pumper leverer vann, sa ingeniør Bård Kjønsberg i kommunen til Arbeidets Rett tidligere på dagen.

Tidligere i dag fikk innbyggerne denne meldingen:

Kommunen hadde da sjekket om det kunne ha vært en lekkasje på ledningsnettet som forbruker vann, men de kunne ikke da se at det var årsaken ut ifra mengden vann som gikk i det kommunale anlegget.

– Tapp vann kun som drikkevann og reduser vannforbruket totalt, oppfordrer Kjønsberg.

Kommunen innførte restriksjoner på bruk av vann med umiddelbar virkning søndag ettermiddag. Da kunne bare vann brukes til drikke og nødvendig husholdning.

Teknisk feil

Litt over klokken 17:00 søndag mener kommunen å ha kontroll på den kommunale vannforsyningen.

– Mye tyder på at det er en teknisk feil ved grunnvannsbrønnen som vi nå håndterer. Det er ikke noe som tyder på at årsaken er lav grunnvannstand, skriver kommunedirektør Per Arne Aaen i en pressemelding.

Det jobbes i kveldstimene søndag med å rette feilen. Kommunen ber fortsatt om at vannforbruket modereres til det som er nødvendig kommende døgn, eller fram til ny informasjon kommer på kommunens hjemmeside.

Hendelsen har ikke ført til at drikkevannet er forurenset, skriver kommunen.

Satt krisestab

Tidligere på dagen satt kommunen krisestab og da sa Aaen til Arbeidets Rett at de forberedte seg på verst mulig scenario.

– Vi jobber ut ifra et case der vi mister vannet helt og jobber med det vi har for å forberede oss på at det kan skje. Samtidig jobbes det parallelt med å finne årsak og iverksette tiltak for å avdekke hva som har skjedd, forklarte Aaen.

Det ble også opprettet kontakt med store aktører i næringslivet som Synnøve Finden.