Meningen med livet

Av

Tanker i forbindelse med et digitalt bokbad, sendt fra Tynset bibliotek, mandag den 4. mai. 

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I boka "Meningen med livet" sammenligner filosofen Einar Duenger Bøhn livet med Sisyfos som ble dømt til å rulle en stor stein opp mot en fjelltopp. En håpløs øvelse, for Sisyfos kom aldri fram – tvert om, steinen ble alltid for tung og rullet tilbake. Og slik er ofte livet, et strev for å finne en mening med det meningsløse. Nå konkluderer riktignok forfatteren med at livet kan ha en mening hvis man har et håp om at det kan bli bedre, dvs. på individplan, og at vi alle har et forbedrings-potensiale ut fra den enkeltes situasjon. Slik jeg oppfattet ham, så han bort fra verdien av noe åndelig, fordi mange vil vegre seg mot å bli kalt religiøs.

Jeg har ikke lest boka, men jeg føler at det er viktig at ta opp slike spørsmål. Før abonnerte religionen på sannheten med sine hellige bøker. Men i dag mangler vi ord for det eksistensielle. Derfor tror jeg "Meningen med livet" kan bli en viktig bok for å komme i gang. Fra gammel tid var filosofi og religion beslektet ved at de fant ord på det vi ikke forstår. Noen fant trøst i troen på en Gud, andre i naturen – eller ved livet selv, at det var Mening nok. Personlig synes jeg filosofens konklusjon blir for enkel fordi Sisyfos-kampen ikke behøver å være meningsløs, men veien mot et større mål. Ja, at vi alt er på den riktige veien med nye tanker innen miljøvern, dyrevern, matkultur og folkehelse.

Som et menneske fra en annen tid, født før krigen, har levealderen for min generasjon økt med ti år. I løpet av min levetid har jeg opplevd kvinnefrigjøringen, tekniske nyvinninger, materiell velstand – kort sagt, nesten bare oppturer. Sisyfos-steinen har ikke falt tilbake, vi er blitt mer opplyste, rausere og vennligere. Selvsagt går det ikke oppover hele tiden. Det finnes mørkekrefter, det finnes kriger og konflikter, religiøs fanatisme, grådighet og uvitenhet. Snublesteiner for den gode tanken! Hva vil det si å være et menneske? Vi er kropper. Kropper må ha mat, varme, sosialt samvær. Men er vi ikke mer… er vi ikke også åndelige vesener, tanker, drømmer og følelser? "Det vesentlige er usynlig for øyet", sa den lille prinsen. Kanskje kan vi si at det digitale samfunnet tilhører usynligheten. Gjennom luften passerer all verdens informasjon med lysets hastighet – gode tanker, lyden av kjente og kjære stemmer som i mottakeren hjerte kan forvandles til ny kraft. Og håp! Håpet om at dagens krise bare er en overgang og at det skal komme noe nytt og bedre. "Se, nå skaper jeg noe nytt, det spirer allerede fram!" står det i en gammel bok.

Også filosofen, Einar Duenger Bøhn, nevner håpet som en ressurs for det gode livet. Ja, kanskje er håpet det viktigste vi har. Troen og håpet! Hva er et menneske… hva er sannhet? Før var det religionen som ga ord til sannhetene. Med dette mener jeg ikke at religion er uviktig, men at den må gjenskapes og tolkes inn i vår tid. For vi trenger de gamle ordene om forsoning, tilgivelse, rettferdighet, nåde og kjærlighet. Derfor er det viktig å løfte fram bøker som får oss til å tenke. For livet er et vedvarende mirakel. Hadde tyngdekraften vært sterkere, ville stjerner og galakser falt sammen til svarte hull. Hadde den vært svakere, ville universet vært fylt av en mørk og livløs sky. Men jordkloden faller ikke sammen i et tomt mørke. Tvert om, noe holder oss oppe, en allvitende kraft som vi som hjelp kan kalle Gud. Vi forstår så lite, vi mennesker, nesten ingenting om hvem vi er. Og likevel – noe forstår vi, noe står fast, det vi gjerne kaller Kjærlighetens Lov. Uten kjærlighet og omsorg går menneskeheten til grunne. Men hvor kommer kjærligheten og godheten fra? Er den bare en selvoppholdelsesdrift for slektenes fortsettelse, eller noe gudgitt? Jeg tror det er viktig at vi snakker om disse spørsmålene. Kanskje blir det vanskelig å komme i gang etter en lang tørketid… og kanskje det ikke finnes noen svar, ikke noen mening? Men så får vi finne opp en mening som er bygget på det største av alt, nemlig Kjærligheten!

Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken