Biltrafikken på Riastvegen er til større hinder og plage for gode naturopplevelser med stillhet og ro for hytte- og setereiere enn snøskutertrafikken om vinteren

Av
DEL

MeningerJeg ser at aksjonsgruppa på 14 medlemmer har engasjert seg sterkt for å stoppe snøskuterløypa mellom Ålen og Tydal.

Vi er inne i en tid der klima og miljø settes høgt på dagsorden. Det er bra at man vil bevare naturen med ro og stillhet i fjellet. Det å få gå, sykle og renne på ski i det flotte terrenget og oppleve naturens stillhet skaper fred i sinnet.

Hva med biltrafikken på Riastvegen?

Den skaper støy og forurensning gjennom hele sommeren. For de som vil gå, løpe eller sykle, er dette en stor plage.

Bilene virvler opp stø og grus som legger seg ut over setervollene. Dessuten er biltrafikken til stor ulempe for reinsdyr, kyr, sauer og vilt. Jeg mener den er til større hinder og plager for gode naturopplevelser med stillhet og ro for hytte- og setereiere enn snøskuteren om vinteren.

Aksjonsgruppa oppfordres til å få stoppet biltrafikken langs Riastvegen, slik at friluftsliv og naturmangfold i seterdalen ivaretas. Setereiere må tillates å bruke traktor.


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags