Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skal en liten del av landet bli isolert som rovviltreservat og hvorfor driver man en så konfliktskapende forvaltning?

Artikkelen er over 3 år gammel

Klima- og Miljødepartementet opprettholder sin utrolige arroganse innenfor rovviltforvaltningen i Hedmark.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til tross for at jervebestanden i Hedmark er på 3-dobbelt nivå – det er registrert 15 ynglinger, mens Stortingets mål er 5 - av Stortingets vedtatte mål, så sier man altså nei til uttak innenfor ulvesona. Det kan ikke oppfattes som annet enn en krigserklæring mot vedtatt politikk fra miljøbyråkratiet. Alle beslutninger som tas peker i retning av at ulvesona skal bli et rovviltreservat.

Det er på tvers av Stortingets uttrykte vilje og det er høyst bemerkelsesverdig i lys av de konflikter det skaper. Hvorfor står ikke Fylkesmannen i Hedmark opp imot dette og taler Hedmarks sak inn mot det sentrale miljøbyråkrati?, spør vi oss. Jervejakt er krevende, bestanden vokser og jegerne klarer ikke å felle nok.

Derfor er også hiuttak nødvendig, men samtidig noe de fleste vil bort fra. Det har derfor lenge vært ønske om mer effektive jakt- og fangstformer, og dette arbeides det med. Miljøbyråkratiet legger heller ikke skjul på at de ønsker at mer av bestandsoverskuddet skal tas ut av jegere, men hvor er den praktiske viljen og tilretteleggingen for at det skal skje?

Vi er lei av at ulvesona blir hundset med av miljøbyråkratiet. Hvorfor skal en liten del av landet bli isolert som rovviltreservat og hvorfor driver man en så konfliktskapende forvaltning?

Null uttak av jerv innenfor sona, og av en art som allerede er på 3 ganger av bestandsmålet kan ikke oppfattes som annet enn maktarroganse ovenfor denne delen av landet.

Utviklingen er ikke ønsket av Stortinget, men er et uttrykk for en forvaltning som gjør akkurat hva de vil, beskyttet av den ene miljøvernministeren etter den andre med subjektive særinteresser. Årsaken er bare så alt for enkel; vi er ikke nok velgere her oppe i granskogen til å true makta på Løvebakken.

Det er på tide at Fylkesmannen i Hedmark også snakker Hedmarks sak.

Gir egentlig fylkesbyråkratene klar beskjed til KLD om at nok nå er nok for Hedmarks del?

Vi ønsker oss bort fra konflikten, men da må vi over på en forvaltning der man tror på at rovviltet skal forvaltes og ikke bare vernes.

Vil Fylkesmannen bidra til lavere konflikt?

Det er bare en ting å gjøre; Snu på vedtaket og åpne opp for jervejakt også innenfor ulvesona! Skitt jakt!

Kommentarer til denne saken