Snøskuterløyper i Ålen og kommunal saksbehandling

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Formannskapet i Holtålen kommune har vedtatt at ”Forslag til Kommunal forskrift i Holtålen kommune om rekreasjonsløyper med snøskuter-Gauldalsløypa” sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

DEL

MeningerInitiativtaker, pådriver og premissleverandør i kommunens saksbehandling vedr. denne saken har vært Holtålen snøscooterklubb. Kommunen har stilt betydelige midler til rådighet til scooterklubben for å drive kommunal saksbehandling. Spørsmål om etablering av scooterløyper i våre fjellområder er en mye viktigere sak enn å la en part som man i utgangspunktet vet vil gjøre vurderinger som bare går i favør av deres interesser.

Utgangspunktet for kommunen burde være å stille seg spørsmålet ”ønsker vi virkelig å tilrettelegge for førnøyelseskjøring med scooter i våre fjellområder”.

Det er mange som mener at dette er et svært viktig verdispørsmål. Ved å tillate dette tar vi at langt skritt bort fra hvordan vi tradisjonelt har brukt naturen til utøvelse av friluftsliv i Ålen. Den planlagte scooterløypa berører de viktigste nærfriluftsområdene vi i Ålen har brukt i generasjoner.

Man forventer at kommunal saksbehandling skal være balansert, objektiv og at alle forhold som angår saken blir vurdert. Når formann i snøscooterklubben har hånden på rattet i denne prosessen inngir ikke det tillit til at negative konsekvenser av tiltaket blir vurdert og tillagt særlig vekt, all saksbehandling vil kunne peke fram mot ønsket resultat.

Nå registrerer jeg også at kommunen har tilsatt scooterkubbens formann i 25 prosent stilling for videre arbeid med dette. Har for eksempel stillingen vært offentlig utlyst?

Det kan sikkert være noen andre som også kunne ønske seg en 25 prosent stilling i kommunen.

I Forvaltningslovens § 6 heter det:” En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak…. A)når han selv er part i saken”.

Når kommunen selv ikke har kompetanse og kunnskap til å kunne gjøre grunnleggende vurderinger rundt et så viktig verdispørsmål som dette, bør man la det ligge. Dette har med hvordan vi skal bruke naturen: til friluftsliv, rekreasjon, fysisk aktivitet, mosjon som ledd i folkehelseutfordringer (bl.a. diabetes og fedme), naturopplevelser. Utøvere av friluftslivet/skiløping har fred og ro som hovedmotiv for sin aktivitet.

Kan ta med to eksempler på at kommunen i saken så langt ikke har vært helt på høyde med hva man kan forvente:

1. Kommunen er pålagt å gjennomføre ”Verdsetting av friluftslivsområder” før vedtak om løyper. Det skal graderes hvor viktig de ulike områdene i kommunen er for friluftslivet. Det viser seg at der scootertrasen er tenkt å gå, ikke er verdsatt (ikke klassifisert) i det hele tatt. Men det er jo nettopp i dette område det tradisjonelle friluftslivet/skiløping har vært utøvd i Ålen i generasjoner. Scooterløypa er planlagt å bruke deler av Holtålen Turforenings skisportrase. Løypenettet til Holtålen Turforening er ikke engang tegnet inn på kartene og viser dermed ikke hvor det vil være konflikt med turforeningen tilbud til befolkningen. \u0009

2. Forslag til snøscooterløyper med bestemmelser skal sendes ut på høring (plan-og bygningssloven §11-14). I motorferdselsforskriften § 4a, tredje ledd står følgende: ”Det er en forutsetning at berørte interessegrupper som ….turlag…får komme til orde i beslutningsprosessen”. Man skulle forvente at Holtålen Turforening var en ”interessegruppe”, men det viser seg at den ikke er oppført som det i sakspapirene. Man kan da lure på om dette er en bevisst unnlatelse.

Er det virkelig slik at de/vi som bruker området til tradisjonelt friluftsliv/skiløping ønsker fornøyelseskjøring med snøscooter?

Vi vet at på landsbasis er et stort flertall (66 %) imot at det skal bli lov med fornøyelseskjøring og at det skal bli lettere å bruke snøscootere i utmark. Håper det er flere som er kritisk/skeptisk kommer på banen.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags