Næringsliv i Alvdal

Av
DEL

Leserbrev En veldig viktig sak for Alvdal Arbeiderparti den kommende perioden er å styrke kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivet. Aktørene i Alvdal i dag er mange, de er både innovative og dyktige, men hvorfor skal vi stoppe der og si oss fornøyd fordi det vi har er så bra? Etter vår mening bør en alltid søke å strekke seg litt lenger, ta det neste steget. Tenk over alle gründere vi er så heldig å ha i den flotte bygda vår, de er alltid på jakt etter å skape mer. Et veldig godt eksempel på dette er utviklinga av Tronfjell med Tronfjell Opplevelser i spissen, et annet godt eksempel er Else Marie og Inge Espeland med det de har fått til i Paureng samtidig som de jobber for enda mer utvikling av området sitt. Et sånt næringsliv MÅ en spille på lag med, og bidra etter beste evne hva angår kommunens arbeid i forbindelse med utvikling av slike områder – rett og slett være en god tilrettelegger.
Når det gjelder Steimosletta vil vi karakterisere denne som innfallsporten til Alvdal, og ikke minst Fjellregionen for øvrig. Her finnes det massevis av muligheter, noe vi vil anta investorene har sett – de ønsker jo selvfølgelig avkastning på investeringene sine. Saken om omregulering av dette området har dratt ut altfor lenge. Det har vært jobbet godt i inneværende periode, men ennå dukker det opp stadige forsinkelser og «vanskeligheter». Det siste er innsigelsen fra NVE, som anbefaler byggestopp for all næring på hele Steimosletta. Dette ser vi på med største alvor og mener at her finnes det ikke noe annet alternativ enn at dette MÅ løses – uavhengig av omregulering eller ikke! Det legger klare begrensninger for de næringene som allerede befinner seg på det berørte området, både landbruk og andre aktører. Dette er noe vi ikke kan være kjent med i Alvdal, at selve innfallsporten vår skal være låst for bygging og derav videre utvikling for alle interessenter.
Vi har aldri før vært nærmere å få en endelig beslutning angående omregulering av området på Steimosletta. Vi har utålmodige investorer stående klare med både planer og kapital til å realisere sine planer, nå er det på tide at de får muligheten. Med den reguleringen som er i dag får vi ikke utnyttet potensialet. Vi velger å stole på investorene når de sier at de trenger en matbutikk som «magnet» (hvem kan dette bedre enn investorene selv?), all erfaring tilsier også dette. Videre vet vi at aktivitet nærer mer aktivitet. Vi har et sterkt ønske om å skape noe på Steimosletta i lag med næringslivet – dette vil gi nye arbeidsplasser og muligens flere innbyggere, noe som er helt avgjørende for at vi skal være et attraktivt sted for fremtiden.. Desto flere arbeidsplasser, desto mer skattepenger i kommunekassa, desto sterkere står vi som selvstendig kommune. Dette vil også gi rom til å videreutvikle kommunale tjenester som kommer fellesskapet til gode.
Ikke gi opp nå, vi har aldri vært nærmere – bruk stemmeretten og gi din stemme til oss!

Alvdal, 01.09.2019

Mariann Streitlien, Torkild Vardenær, Martin Å. Hagen
Listekandidater Alvdal Arbeiderparti

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags