Derfor foreslår jeg at vi river Røros kirke, og bygger et kompakt bedehus med plass til 30-40 brukere. Et framtidsrettet bygg som oppfyller de nyeste bygningstekniske krav og arbeidsmiljø for både ansatte og bedende.

Vielser skal jo nå foregå i kommunale lokaler. Stadig flere gamle skal bli boende i sine hjem, så hjemmegudstjenester vil dermed fylle behovet for de fleste.

Når Wienerfilharmonien også etter hvert kommer, har vi jo en moderne arena i Storstuggu.

Plassen som frigjøres kan brukes til å bygge et parkeringshus med saftige parkeringsavgifter, så dette er det økonomi i.

Hvis man stykker opp bygningsdelene av kjerkebygget og selger disse innrammet som relikvier/souvenirer, tenker jeg dette prosjektet går i pluss.

For øvrig ønsker jeg alle god jul og god bedring.