Evakuer Moria nå!

Av
DEL

LeserbrevDet bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, dette er en leir som var bygget for 3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og håpløse i ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige sanitærforhold, timelange matkøer og familier med nyfødte barn som lever i tynne sommertelt.

De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på.

Røros SVs årsmøte slutter seg til oppropet om å evakuere barna fra Moria, og vi krever at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Norges utenriksminister må i første omgang ta et aktivt initiativ til å finne en felles europeisk løsning på hvordan barn kan evakueres fra flyktningleiren Moria.

Artikkeltags