Rovviltnemnda i region 6 og Forollhogna

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg har fulgt arbeidet i Rovviltnemnda i region 6 (Trøndelag samt Møre og Romsdal) som observatør i en årrekke. Det har vært mange frustrasjoner fordi nemnda i liten grad har maktet å gjøre jobben med å forvalte vedtatt rovviltpolitikk og i stedet blitt et organ for særinteresser.

DEL

MeningerPå sitt møte 26. oktober drøftet nemnda revideringen av Forvaltningsplanen for rovvilt i regionen. Arbeidet med revideringen har vært en langvarig prosess og nylig hadde man også en bred høringsrunde. Med grunnlag i høringsinstansene la sekretariatet for nemnda fram en grundig gjennomgang og forslag til endringer i forhold til høringsforslaget.

Det ble en underlig og pinlig behandling i nemnda. Sekretariatet forslag om å beholde Øvre Sunndal og Forollhogna som yngleområder for jerv ble særdeles dårlig mottatt.

Flertallet i nemnda følte seg tydeligvis forulempet av konklusjonene til sekretariatet og valgte da å komme med høyst usaklig kritikk av sekretariatet med beskyldning om partisk saksframstilling. Flertallet hadde bestemt seg på forhånd og tålte ikke andre synspunkter.

Forollhogna har vært diskusjonstema i mange nemndsmøter og er i gjeldende forvaltningsplan yngleområde for jerv. Å ta ut Forollhogna er uheldig på mange måter, noe som grundig dokumentert bl.a. i høringsuttalelse fra Naturvernforbundet.

Ikke minst vil det også kunne få store negative konsekvenser for reindrifta i området slik de samiske interessene har påpekt i høringsrunden og ved flere anledninger tidligere.. Nemndsflertallet valgte nå likevel å ta mer hensyn til sauenæringen i deler av Forollhogna enn til de samiske interessene. Reindrifta ble overkjørt.

Det var derfor ikke underlig at Ida Marie Bransfjell fant det nødvendig med en protokolltilførsel sammen med Mathias Jåmå. De har Naturvernforbundets fulle støtte, og vi tror ikke at siste ord er sagt i denne saken.

Planen skal nå til faglig vurdering i Miljødirektoratet før endelig behandling i nemnda. Naturvernforbundet mener at saken har krav på offentlig oppmerksomhet, og forhåpentligvis finnes det også politikere som er opptatt av sørsamenes situasjon. Per Flatberg Naturvernforbundet

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags