Fylkesvei 30, bompenger?

Fv 30 er i dårlig forfatning og behovet for utbedringer er stort, skriver Petter Bakås i Meningsretten.

Fv 30 er i dårlig forfatning og behovet for utbedringer er stort, skriver Petter Bakås i Meningsretten. Foto:

Av

Jeg og mange med meg hadde håpet at planene om bompengefinansiering av fv 30 var lagt død og gjemt innerst i kommunearkivene.

DEL

MeningerDet viser seg dessverre ikke å være slik. Formannskapene i både Holtålen og Røros har nå bevilget penger til et bompengeforprosjekt. Penger som godt kunne trenges til andre og bedre formål i kommunene. Det er vanskelig å forstå at dette er vedtak til beste for innbyggerne.

La oss først se litt på det store bilde. Fv 30 er i dårlig forfatning og behovet for utbedringer er stort. I Norge har kommuner, fylker og staten hatt ansvaret for veiutbygginger og vedlikehold. Så kommer et tankeskifte for noen år siden. Politikerne får den glupe ide at bilistene i stor grad må overta dette ansvaret ved at veiprosjekter bompengefinansieres enda bilistene allerede betaler titalls milliarder mer i særavgifter enn det bygges vei for.

En lettvint og enkel måte å gjøre det på! Saken er den at staten har mer enn nok penger, men den vil ikke bruke dem til veiprosjekter. Politikerne snakker om konsekvenser for makroøkonomien ved for høyt pengebruk. Økonomer (utenom statsapparatet) hevder derimot at norsk økonomi tåler dette, og at infrastrukturinvesteringer er det mest fornuftig staten kan bruke penger på for å øke verdiskapingen i landet. Konklusjon: Behovet for bompenger er ikke til stede, staten har mer enn nok penger til veiutbygging. (Det må også nevnes at stortingsflertallet de siste årene har gitt de rikeste i landet skattelettelser på flere titalls milliarder. Disse pengene kunne det ha blitt bygd mange mil vei for!)

Et moment som må trekkes mye sterkere frem i debatten enn det er gjort, er konsekvensene bompenger får for dem som har dårligst råd. Denne form for pengeinnkreving er sosialt uheldig- milliardæren Røkke, aleneforsørgeren og minstepensjonisten må betale det samme. Jeg klarer ikke å forstå at venstresida i norsk politikk ikke legger mer vekt på dette. SV må da være i ferd med å miste den siste rest av troverdighet som de svakes talsmann slik de opptrer i bompengesaker.

AP har heller ikke mye å skryte av her. Bompenger er helt i strid med fattigdomsbekjempelsen mange parti nå taler mye om. Over til lokale forhold. Avtalen om veiutbygginga er hinsides all fornuft. 75 prosent av midlene skal komme fra bompenger! Hvem kan ha fremforhandlet en så dårlig avtale? Når veien skal nedbetales på 15 år, og med den trafikkmengde som er på fv 30, sier det seg selv at avgiftene må bli så høye at de blir helt uforsvarlige. En stor takk til Isak V. Busch som beskrev saken på en svært god måte i formannskapsmøtet på Røros.

Det var godt å se at det i alle fall finnes en og annen politiker lokalt som har skjønt hva prosjektet dreier seg om. Ellers er jo både ordfører Vintervold og representanten Salvesens uttalelser gode eksempler på feilslutninger og sær argumentasjon. Salvesen presterer jammen å gjøre det til et forsvar for bompenger at transportnæringa går inn for dette! Det er klart de støtter det de som slipper å betale bompenger.

Avgiften tar de naturlig nok igjen ved å øke prisen på transportoppdragene. Det er du og jeg som må betale bompengene for dem også! Jeg har sett få anslag som viser kostnadene ved utbedringa av veien, men tallet 1.5 milliarder har vært nevnt. Hvis noen tror de vil få en ny flott vei på 110 km for den prisen, tar de nok skammelig feil. For en slik pris vil neppe mer enn en femtedel få god veistandard. Så bilistene må betale i dyre dommer for fortsatt å kjøre på en stort sett dårlig vei.

Nå må det en gang for alle bli slutt på at lokalpolitikere sier det ikke vil skje noe med veiene hvis de ikke bompengefinansieres. De må i stedet bruke tid og krefter på å bearbeide partikamerater på det nivå der veivedtak fattes. Hvis de ikke når frem, sier det alt om hvor håpløst det politiske systemet er for pengene finnes jo. Det er da ingen naturlov som fører til bompenger. Det er kun politikerbestemt! Norge, verdens rikeste land, burde selvfølgelig være kjemisk renset for bompenger. Alle ønsker vi trygge veier. Det er en skam at politikere prøver å legge dette ansvaret over på bilistene.

Er ikke veiene trygge å kjøre på, må myndighetene gjøre noe med det. Jeg vet ikke om man skal le eller gråte når rådmannen i Holtålen, som plutselig ser ut til å gjøre seg til talsmann for bompenger, i formannnskapsmøtet får seg til å si at « hvis vi ikke går inn for bompengefinansiering (av fv 30) kan vi heller ikke klage hver gang det raser stein i Svølga.» Uttalelsen sier at klageretten på veisikkerheten opphører hvis kommunen går mot bompengefinansiering! Leseren får selv vurdere tyngden av slik argumentasjonen. Oppsummert: Alt i alt er arbeidet med bompengefinansiering av fv 30 et blindspor som må forlates snarest mulig. Dyktige politikere skal klare å få til veiforbedringer uten bompenger. De må ta inn over seg at bilistene nå sier stopp. Grensen for hva man kan melke ut av bilistene er allerede overskredet. Se hva som skjer i Sandnes/ Stavangerområdet. Nok er nok. Politikerne må finne andre og bedre løsninger enn bompenger til nye veiprosjekter.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags