Fv 30 er fylkeskommunalt ansvar! Støtter Bakås sitt syn!!

Av
DEL

LeserbrevJa til utbedring men evt. Bompengefinansiering må stå i forhold til distriktets evne og vilje til å bære slike kostnader.

Som bilist mellom Singsås og Støren i snart 40 år har jeg sett behovet for større eller mindre utbedringer.

Mange små tiltak kan ha stor nytteverdi. Flere kritiske strekninger må ikke minst få breddeutvidelse. Bare i Singsåsområdet er det Hindbjørgen, Moabakken,Stenstrøa/Willmannsøien. Hovstadsvingen (en grusmæl) må være såre enkel å få utbedret.

Finansieringsopplegget er overlatt til dalførets brukere av veien. Fylkeskommunen gir et tilskudd som de får refundert i sin helhet gjennom momskompensasjonsordningen.

Nullstille kalles dette. Veieier må ta større del av kostnadene over skatteseddelen.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags