Ivar Volden om Redaktørens spalte nr. 2 – 19

Av
DEL

Meninger

Redaktøren i Blinken bruker ikke denne spalten for å diskutere og argumentere om saker i Holtålen, men nå føler jeg at et unntak er nødvendig. Olav Halvor Megård, leder av det nystiftede Pensjonistpartiet i Holtålen, som stiller egen liste ved høstens kommunevalg, har et innlegg i Meningsretten fredag 31. mai 2019. Dette innlegget krever et klart svar om hans tanker om skolestrukturen i Holtålen kommune.


Sitat: «Når de (politikerne) gjør lovpålagte oppgaver som skole-og omsorgsoppgaver til uangripelige begrunnelser for eiendomskatt så er det en rå utøvelse av definisjonsmakt. Det må bety at de synes det er helt greit at oldemor, bestefar, aleneboere og uføretrygdede skal betale eiendomsskatt for å opprettholde en f.eks.desentralisert skolestruktur».


Min mening er:

1. Det er en forstemmende argumentasjon å bruke aleneboere og uføretrygdede i debatten om skolestrukturen,(LES: Legge ned Oppvekstsenteret i Haltdalen, skoledelen). De som kjenner innleggsforfatteren, har hørt dette argumentet fra ham tidligere!

2. Megård vet godt at diskusjonen om skolestruktur, eventuell overføring av elever fra Haltdalen til Hov skole, vil føre til rabalder. Er det «bygdastrid», som ikke eksisterer, han vil blåse liv i?

3. Jeg har ikke myndighet til det, men Olav Halvor Megård er sikkert velkommen til et besøk i Haltdalen Oppvekstsenter.

4. Jeg vil oppfordre Megård til å ta en rundspørring blant oldeforeldre og bestefedre i Haltdalen om de vil slippe eiendomskatt, mot at skolestrukturen endres.

5. Jeg vil oppfordre de som skal stemme til høsten, og sterkt vurdere om å det er positivt for utviklinga av lokalsamfunnet i Haltdalen å gi sin stemme til Megård/Pensjonistpartiet!

PS: Til Olav H. Megård

Det var kanskje hallusinasjon jeg opplevde da du ringte meg fredag 19. juni cirka klokka 23.30 om kvelden og uttrykte deg ubehagelig mot meg.

Med dette anser jeg saken som avsluttet fra min side.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags