Politikontakt Bjørnli: - Det er ikke med lett hjerte jeg pålegger en arrangør utgifter på et dugnadsbasert arrangement

Av
DEL

MeningerTilsvar på leserinnlegg fra Frode Moen, angående fest i Hovet.

Ifm. med festen i Hovet sist helg er det kommet reaksjoner fra Frode Moen på kostnaden til politivakthold og uttalelser i forkant av festen i AR den 1.11.19. Jeg forklarer gjerne hvilke vurderinger som ble gjort, og hva som ligger til grunn for både kostnad og uttalelser om ungdom og rus.

Les innlegget til Frode Moen: Er ikke politiet et hjelpeorgan for folket? Og hvor har det blitt av det å bruke skjønn?

La meg først få nevne at politiet etter alkoholloven skal gi en uttalelse og vurdering til kommunen for alle søknader om skjenkebevilling, samt at vi etter politiloven kan sette vilkår for det enkelte arrangement.

Ikke med lett hjerte

Det er heller ikke for meg jeg med lett hjerte pålegger en arrangør, Ålen IL i dette tilfellet, store utgifter knyttet til arrangement som er dugnadsbasert og drives av veldedige lag og foreninger. Men tatt i betraktning arrangementets form og størrelse var både arrangør og politiet enige om at det var nødvendig med politivakthold. For å garantere politiets tilstedeværelse under festen kom man heller ikke bort i fra at arrangøren måtte betale for vaktholdet. Av arrangøren ble det opplyst et forventet publikumsantall opp i mot ett tusen besøkende. Politi og arrangør var i god dialog i forkant av festen, og beløpets størrelse til vakthold var kjent og godtatt uten innsigelser.

Tiden arrangøren betalte for vakthold var fra kl 2100 – 0300. Arbeidstiden regnes fra når betjentene møter på lensmannskontoret til de kommer tilbake og er ferdige etter endt tjeneste. Skifte av klær, pakking av biler og transport til/fra Ålen er inkludert i arbeidstiden. Dette medfører at det går fra en liten time i hver ende med fysisk tilstedeværelse på festen. Ut i fra forventet publikumsantall og skjenkebevilling, samt hensyn til publikums sikkerhet og politibetjentenes egensikkerhet ble det gitt overtid til tre betjenter. Den øvrige politiberedskapen i distriktet denne natta ble også i hensyntatt. Den er dessverre lett å beskrive med ett eneste ord: Fraværende.

Undertegnede kan forstå at det reageres på en timesats på 1160 kr. Jeg kan forsikre at dette beløpet ikke er i nærheten av det den enkelte politibetjent får, men er et beløp fastsatt av Politidirektoratet som lokalt politi ikke har noen innvirkning på. Beløpet inkluderer elementer som arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon mv.

Arrangement som dette gir fort store tall i regnskapet. Billettinntekter og inntekt på salg av øl dreier seg om flere hundre tusen kroner. Jeg er fullstendig klar over at man også har store tall på utgiftssiden, men jeg formoder at arrangøren også denne gangen sitter igjen med en pen fortjeneste. Det har de fortjent, og jeg unner dem hver eneste krone etter et vel gjennomført arrangement og hundrevis av dugnadstimer. Det gjenstår bare å se om de går ut og opplyser om det øvrige regnskapet, eller om det er et ensidig fokus på utgifter til politivakthold.

Rus og ungdom

I forkant av festen gikk undertegnede ut i bl.a. AR og orienterte om at berusede ungdommer under 18 år ikke hadde tilgang til festen. Verken vakter eller politiet hadde selvsagt ingen mulighet til å kontrollere enhver grad av beruselse, så i praksis dreide dette seg om de som var åpenbart beruset. Det betyr likevel ikke at jeg ikke mente det jeg sa. For Trøndelag politidistrikt er det et mål å kunne bidra til at debutalderen for bruk av alkohol heves. Dette klarer ikke politiet alene, men må gjøres sammen med skole, helse, frivillige organisasjoner som f.eks. idrettslag, og ikke minst foreldre. Mange undersøkelser viser at om man klarer å utsette debuten for bruk av alkohol, så kan det ha mye å si for den enkeltes framtid.

Ålen Idrettslag har ordene Spenstig, Trygt og Artugt som sitt verdigrunnlag. Dette er en flott plattform å bygge et idrettslag på, som jeg gir min fulle støtte til. På generell basis synes undertegnede det verken er spenstig, trygt eller artugt med berusede og til dels svært berusede mindreårige. Som en del av styret i fotballgruppa i Ålen IL burde Moen, etter mitt skjønn, heller bifalle arbeidet med å begrense rus blant unge i stedet for å kalle det en provokasjon mot aldersgruppen. Han er redd for at politiet må bruke ressurser til utrykning på hjemme-alenefester. Jeg har større sans for ansvarsfulle foreldre som bidrar til at politiet slipper slike utrykninger.

Med fasiten i hånd kan det vel fastslås at også denne festen var vellykket. Fra egne mannskaper får jeg opplyst om lite eller ikke noe bråk. Arrangøren får ros for gjennomføring, organisering og for å stille med tilstrekkelig egenvakthold. I tillegg opplyses det om generell fin oppførsel fra ungdommen.

Idrettslaget må nok også i framtiden belage seg på å betale for vakthold for lignede arrangement, og at størrelsen på regningen for vakthold kan variere noe. Godt samarbeid vil alltid fungere, og dette viser vel at en storfest i Hovet med idrettslaget som arrangør også kan oppleves som Spenstig, Trygt og Artugt.Med hilsen


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags