Holtålen skal være en trygg og god kommune å vokse opp i

Av
DEL

LeserbrevSenterpartiet vil ta hele kommunen i bruk og vil opprettholde et godt tjenestetilbud nær folk.
Barnehager og skoler skal bestå, dette forutsetter at Holtålen fortsetter som egen kommune.
Regjeringa sier kommunereformen skal fortsette, samtidig har de slått fast at flere tvangssammenslåinger er uaktuelt. Hvem som styrer kommunen er altså avgjørende for om vi skal la oss lure inn i nye sammenslåingsdiskusjoner, slike diskusjoner har vi brukt alt for mye økonomiske, administrative og politiske ressurser på allerede. Folket har sagt rungende nei, Senterpartiet er garantisten for at Holtålen skal bestå!

For at folk skal ville bo og arbeide i hele landet må vi ha en beredskap som fungerer når vi trenger hjelp. Brannberedskap er kommunen sitt ansvar, og den fungerer godt. Politi og helse er statens ansvar. Disse ser nå ut til å trekke seg tilbake i distriktskommunene, og det bekymrer meg. Brannmannskap får stadig oftere ansvar for statlige oppgaver når de er de første som er på skadestedet. Brannmannskap gjør en fantastisk jobb, men har ikke politiet eller helsepersonell sin spesialkompetanse. Det er kommunen som betaler for brannvesenet, da kan vi ikke godta at brannvesenet gjør jobben for politi og ambulansetjenesten. Disse pengene må vi bruke på brannvern, eldreomsorg og skole i kommunen, ikke på statlige oppgaver.

Den såkalte nærpolitireformen har ført til mye lengre responstid og ofte er det brann som må påta seg politioppgaver. Å vente to timer på politi hvis det oppstår en alvorlig voldshendelse er helt uakseptabelt, i verste fall kan liv gå tapt. Holtålen lensmannskontor ble nedlagt og Stortinget vedtok at gjenværende lensmannskontorer skulle styrkes. Det motsatte har skjedd. Lensmann er fjernet, responstida er økt og tjenestene sentraliseres til Trondheim. Holtålingene skal måtte kjøre til Trondheim for pass, skifteattest, våpenkort osv. Dette aksepterer ikke Sp, sentraliseringa må snus!

Ambulanseberedskapen er svekket når det nå er en bil mindre på Røros. Er Holtålen sin bil i Trondheim, må nabokommunene dekke opp. Tydal har en viktig rolle når Rørosambulansen er borte, nå foreslås Tydalsambulansen også nedlagt. Kravet til responstid overholdes ikke verken i Holtålen eller andre distriktskommuner, dette kan Sp ikke akseptere. Vi blør ikke saktere om vi bor i en distriktskommune. Vi mener sykehusene og ambulansestrukturen må tilbake til politisk styring.

Holtålen Sp mener alle har samme krav til trygghet uansett hvor man bor i landet, det vil vi fortsette å kjempe for. Vil du være sikker på å få en ordfører som kjemper for gode tjenester nær folk og trygg beredskap i hele landet må du stemme Senterpartiet!

Bruk lista aktivt, sett kryss ved kandidatene du mener vil gjøre den beste jobben for innbyggerne.
Godt valg!


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags