Svingdørspolitikk i Gauldalsløypa

Fra Gauldalsløypa

Fra Gauldalsløypa Foto:

Av
DEL

MeningerKommunestyrerepresentant Heidi Greni (Sp) i Holtålen sier til Nea Radio at hun vil utfordre statsråden på hvorfor fylkesmannen har overkjørt det lokalpolitiske skjønnet i saken om snøskuterløypa Gauldalsløypa. Da kan det fort skje et uhell i svingdøra på Stortinget, der kommunestyrerepresentanten møter stortingsrepresentanten Greni, som var med på å vedta loven.

Gauldalsløypa og behandlingen av den har engasjert mange i Holtålen. Det blir i diskusjonen antydet at fylkesmannen må være inhabil, i det minste er en som koker tynn suppe, at stengingen skyldes noen sutrete løypenaboer, at det har vært så pen kjøring at stenging er uhørt osv. Ingen har nevnt at det er Motorferdselsloven som er problemet. Denne loven er veldig streng.

7. mai 2015 vedtok Stortinget en endring i loven som åpner for fornøyelseskjøring med stemmene til H, FrP og SP. Resten var i mot. Greni sa i debatten at hun var «overrasket over hvor mange i stortingssalen som ikke hadde tiltro til lokaldemokratiet». Miljøvernminister Trine Sundtoft (H) beroliget disse, bestående av MDG, SV, Ap, Venstre og KrF, med at «det var lagt klare rammer for hva kommunene kunne gjøre», og at de i loven la opp til at det ikke ville bli noen snøskuterløyper hvis de var til «vesentlig ulempe for naturmangfold og friluftsliv» - altså det fylkesmannen har reagert på med å stenge Gauldalsløypa. Hele stortingsdebatten kan sees på www.stortinget.no.

Så kan vi hoppe til senhøsten 2018. Da formannskapet fikk sak 119/18 på bordet, lød innstillingen fra rådmannen: «Holtålen kommune oppretter en ordning med tilførselsløyper mellom hytter og rekreasjonsløype for snøscooter». Uka etter, den 15. november, kom saken opp til behandling i kommunestyret. Da fikk vi også greie på at rådmannen egentlig ville trekke tilbake alle dispensasjonene som var gitt for kjøring til hytter og setrer langs Riastvegen. Rådmannen pekte på at det var et sabla arbeid med å behandle alle disse dispensasjonene om å få kjøre seks turer fra parkeringsplass til hytte/seter årlig i fire år. Det beste, mente rådmannen, var om alle løste kort for Gauldalsløypa. Da kunne de kjøre uendelig mange turer på hytta. «Det blir tøvete når noen kjører den samme traseen på dispans mens andre kjører rekreasjonsløypa», mente rådmannen. (De som vil se debatten kan lete fram k-styremøtet på fjelltv.no. Spol fram en times tid).

Den første på talerlista var Reidar Mylius (80), som i femti år først har vært saksbehandler i kommunen og så politiker. Den tidligere byråkraten påpekte at det oppsto en tvil i ham «når det ikke dokumenteres hvilken hjemmel vi har for å gjøre vedtak».Nummer to på talerlista var representanten Greni. Hun åpnet med å si at hun var overrasket over begrunnelsen som lå i saksdokumentet, og fulgte opp: «Det har aldri vært nevnt i diskusjonene på Stortinget at hovedargumentet for opprettelse av rekreasjonsløyper, er å unngå dispensasjoner. Rekreasjonsløype har ingen ting med kjøring til egen hytte å gjøre».

Det var den gang. Nå har fylkesmannen stengt løypa. Det manglet ikke på advarsler i behandlingen på forhånd om at de burde ta seg bedre tid. Men rådmannen fikk det siste ordet: «Vi prøver slik i år og ser hvordan det går». Det var kommunestyret enig i. Det gikk som det måtte gå.

Forskriften med merknader som detaljert kan ta hvilken som helst saksbehandler og kommunestyrerepresentant gjennom kravlista for å få opprettet snøskuterløyper for fornøyelseskjøring – det vil si kjøring uten noe som helst annet formål enn å kjøre en tur, er omfattende, men konkret. Likevel snublet både rådmann og kommunestyre. Spørsmålet jeg sitter igjen med, er om de holder på med slike lettvintheter på andre områder kommunen har ansvaret for også. Uansett må det å få smekk av fylkesmannen på formaliteter være til å skjemmes av for en kommuneforvaltning. Fylkesmannens oppgave er å se til at kommunene holder seg i skinnet - innenfor det loven gir anledning til, og at ikke egen befolkning blir overkjørt. En kommunes skjønn kan vel uansett ikke gå lenger enn det loven gir adgang til? Noe annet ville i så fall være uhyre udemokratisk.

Kanskje er det slik at ei snøskuterløype i samme trasé som de som kjører på dispensasjon og de som går på ski, ikke er mulig å få til med dagens lovverk. Hvorvidt det kan finnes andre trasemuligheter, tok ikke kommunen seg tid til å finne ut. I Holtålen er det likevel to andre muligheter for å få opprettet løyper koblet opp mot det enorme løypenettet i Selbu og Tydal. Den ene kan gå fra Flatberg mot Sørungen/Østrungen. Her er det få hytter og i følge grunneier Asbjørn Flatberg bare positive grunneiere. Den andre er kanskje enda finere, ei Armfeldtløype fra Aunegrenda forbi Bukkhåmmåren til Usmesjøen. Den skulle jeg gjerne ha kjørt.
Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags