Hva er best for innbyggerne i Os?

JON GUNNAR RØNNINGEN (43) Senterpartiet, økonom, Dalsbygda

JON GUNNAR RØNNINGEN (43) Senterpartiet, økonom, Dalsbygda Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevEtter lang modning og mange vurderinger har jeg landet på hva jeg mener er riktig valg for Os. Jeg tror ikke Os Kommune er rigget for de framtidige utfordringene vi står overfor, i likhet med mange andre små distriktskommuner. Verden i dag er ikke som for 50 år siden da dagens kommunestruktur ble formet. Kravet til kommunene og utfordringene om 5, 10, 20 og 40 år er andre og større. Kravet til kompetanse og behovet for kompetansemiljøer er store. Disse utfordringene tror jeg ikke vi klarer alene, og det er nok de fleste enige om.

Er det interkommunalt samarbeid som er løsningen? Allerede i dag er det et omfattende samarbeid, og alternativet til kommunesammenslåing er opplagt et enda tettere samarbeid. Er det løsningen? Det kan nok avhjelpe kravene til og ønskene om fagmiljøer. Men jeg har ikke tro på at en så omfattende samarbeidsavtale som det er skissert i R-O-H-alternativet er løsningen. Ulempene er fortsatt koordineringsbehov, manglende økonomiske besparelser og vi mister langt på vei politisk styring. Sindre Oterhals har skrevet en god kronikk om dette.

Økonomi har betydning for meg. Det er tøft. Det blir tøffere. Inntektssystemet straffer oss samtidig som lavere innbyggertall og færre unge medfører mindre overføringer. Vi må kutte - igjen. Det går utover barnehage og skole. Får vi bedre økonomi sammen? Det er ingen garanti. Men vi får drahjelp av tilføringer i en overgangsfase mens vi bygger den nye kommunen. Jeg tror også på at det er realistisk å få besparelser på administrasjon slik rapportene viser til. Det er klart at små kommuner har høye administrasjonskostnader - relativt sett.

Så i folkeavstemmingen vil jeg stemme for kommunesammenslåing. Med hvem?

Jeg har snudd i prosessen. Fra å føle en tilhørighet sørover har jeg snudd til at jeg ønsker sammenslåing med Røros og Holtålen. Hvorfor? En viktig grunn er det etablerte samarbeidet vi har, og som er mer omfattende enn jeg har vært klar over. Det er etablert en god samarbeidskultur, som er bygd opp gjennom flere år. Å lytte til virksomhetsledere og ansatte har vært nyttig. Prosessen med å skape en ny kommune vil være langt enklere den veien.

I tillegg har prosessen vært med å snu meg. Jeg vil gå dit viljen er. Røros og Holtålen ønsker sammen med Os å bygge en ny kommune, og avtaleutkastene understreker viljen til å utvikle livskraftige bygder rundt Bergstaden Røros. Skal vi sørover - ser vi den sammen viljen der? Er avtaleutkastene verdt papiret de er skrevet på? Jeg tror det, men vet mange er skeptiske.

Jeg vet det er utfordringer knyttet til fylkesgrensa, og har respekt for spørsmålene som er reist rundt landbruk, rovdyr, tamrein, organisasjonstilknytninger mm. Problemene tror jeg er håndterbare, og vi kan påvirke endringer. Det er fordeler og ulemper. For meg har fordelene blitt tyngre enn ulempene.

Identitet er jeg ikke redd for. Dalsbygding er jeg uansett. Jeg tror ikke jeg blir trønder, men jeg har heller aldri kalt meg hedmarking. Nord-Østerdøl er jeg, og blir vel fortsatt det?

Som kommunestyrerepresentant for SP stikker jeg hodet fram med dette synspunktet. Jeg kunne stilt meg bak et prinsipp om nei til kommunereform - det hadde sikkert vært det enkleste. Men jeg har ikke samvittighet til det. Jeg ønsker det beste for innbyggerne i Os. Å bevare Os Kommune er ikke et mål i seg selv for meg. Jeg håper på respekt for mitt syn innad i partiet. Jeg støtter grunnverdiene, men av og til er vi uenige om hvilken medisin som må til på veien mot målet.

Når vi møtes i kommunestyret 21.06 har vi svaret fra innbyggerundersøkelser og rådgivende folkeavstemminger. Da skal jeg foreta en ny vurdering.


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags