Kommunesammenslåing skaper ikke utvikling

Olov Grøtting

Olov Grøtting Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Høyre har delvis fått gjennomført en regionreform som ikke har høstet veldig stor applaus. Nå drar de i gang igjen. Kommunestyrerepresentant i Alvdal og nestleder i Innlandet Høyre Tirill Langleite skal nå selge inn kommunesammenslåing i Innlandet.

Nord-Østerdalen med de 6 kommunene Alvdal, Tynset, Os, Tolga, Folldal og Rendalen er arealmessig stor, over 9.400 km2. Det er større enn Rogaland fylke alene - som har 23 kommuner. Regionen er større enn de tre forhenværende fylkene Akershus, Østfold og Vestfold til sammen.

Regionen har 6 gode bokommuner med levende bygdesamfunn og en rekke tjenester. I hver av kommunene finner vi barnehager, barneskole, ungdomsskole, eldreboliger, pleiehjem, leger, helsetjenester, idrettsarenaer, gymsaler, idrettshaller i de fleste kommunene og en rekke andre funksjoner. Frivilligheten blomstrer i hele regionen, og alle kommunene har et godt utbud av privat tjenesteyting, dagligvarer og annen handel. Jordbruket er en viktig næring i hele regionen, og vi har en lang rekke produksjonsbedrifter, tjenesteytende næringer og en del turisme.

Kommunesentrene ligger som perler på ei snor når du kjører nordover med 20 – 30 min kjøreavstand imellom. Kulturlandskapet i regionen er vakkert - formet av tidligere generasjoner som har drevet jorda og hatt husdyr på beite. Naturen byr på en lang rekke muligheter til rekreasjon sommer som vinter både for innbyggere og besøkende.

Dette er vårt eldorado. Her trives jeg, her trives mange av oss; fastboende, besøkende og tilflyttere.

Hvis Høyre og Tirill Langleite får det som ho vil, blir det kommunesammenslåing så det suser her i regionen. En kommune i Nord-Østerdalen er ikke utenkelig – hvilke konsekvenser har det for oss som bor her?

Ingen politiske partier slår sammen kommuner bare for å få færre folkevalgte og samle administrasjonen i et kommunehus. Det går helt sikkert fint å bygge på noen etasjer til på rådhuset i Tynset og samle administrasjonen der – det vil ikke forandre hele Nord-Østerdalen til det ugjenkjennelige. Men blir det en Nord-Østerdal kommune, så vil det skje større forandringer. Størrelsen i antall innbyggere med 14.926 innbyggere er nok en størrelse etter Høyre sitt hjerte. Men her skal det selvfølgelig også spares penger og tjenester skal slås sammen.

Hvor er det dagens kommuner bruker størstedelen av sitt budsjett, og hvordan sparer en kommune penger? Jo det er i hovedsak innen pleie-, omsorg og oppvekst, og pengene går til å lønne ansatte som steller eldre og tar vare på ungene våre. Skal det monne, og skal vi få resultater av denne kommunesammenslåingen kan vi ikke ha så mange pleiehjem og skoler. Det blir åpenbart for dyrt å ha 10-11 barneskoler, et 20-talls barnehager og 6 pleiehjem i en slik kommune. Snart blir tjenestene sentralisert, og erfaring viser at det blir enda vanskeligere å opprettholde folketallet rundt om i distriktene om det ikke lenger er barneskole, ungdomsskole, barnehage, helsetjenester, pleiehjem og andre tjenester i det som var en kommune, og nå er ei bygd i en storkommune. Etter at disse tjenestene ryker, så ryker ulike tjenester og butikker, og til slutt ryker kanskje også dagligvarehandelen.

Hvilket samfunn ser vi da i Nord-Østerdalen anno 2030 med en storkommune? Det er ikke så vanskelig å gjette, for dette eksperimentet er allerede gjort. Kanskje blir det litt flere folk i kommunesenteret, men det blir langt færre rundt om i storkommunen. Sammenslåing er gjort mange steder i Norge, selv om vi nok ikke har så store kommuner i areal noe sted. Men vi kan bare snu oss østover til våre naboer i Sverige. Der hadde de på 60- og 70-tallet en massiv kommunesammenslåing. Engerdalens nærmeste nabo er Älvdalens kommun i Sverige. Den er 7000 km2 stor og oppsto i 1971 etter at kommunene Älvdalen, Särna og Idre ble slått sammen. Første gang jeg kjørte over grensa trodde jeg aldri jeg skulle komme fram til kommunesenteret – det er 147 km fra du kommer inn i kommunen til du når dit. I denne kommunen er det ikke mye vakkert kulturlandskap, det som en gang var jorder der husdyr beitet er for lengst grodd ned, småbruk og eneboliger er fraflyttet, og det bor få mennesker oppover i Älvdalen. Jeg håper inderlig ikke dette blir realiteten også i Nord-Østerdalen.

Det er ingen selvfølge at vi skal opprettholde levende kommuner og bygdesamfunn i distrikts-Norge framover. Vi trenger kommuner med folkevalgte nær innbyggerne, ansatte som er nær brukerne og bryr seg om lokalsamfunnet sitt, og folkevalgte og ansatte som kjenner behovene til næringslivet.

Ideologien med større og større enheter er absolutt ikke alltid svaret for utvikling, spesielt ikke i distrikts-Norge.

Jeg håper at innbyggerne i Nord-Østerdalen ser dette og at det synes tydelig i valget neste høst.


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken