Om KrFs svakhet

Av
DEL

LeserbrevTakk til Erlend Kvittum Nytrøen for engasjementet i en viktig sak. KrF i Nord-Østerdalen er antageligvis en slags opposisjon i posisjonen, vi gikk derfor tjenestevei til kommunalministeren med et dannet åpent brev. Vi og Kvittum Nytrøen er helt enig i sak, bare ikke ikke i framgangsmåte. Vi trenger landbruk i hele landet og da er veterinæren en krumtapp for husdyrnæringa, også etter ordinær arbeidstid
I Kommuneproposisjonen 2020 (Prop. 113 S) som ble vedtatt 18. juni, er det listet opp i alt 12 ulike øremerkede tilskuddsordninger (side 41) som Regjeringen ønsker å avvilke og innlemme i rammetilskuddet i statsbudsjettet for 2020. Vi er prinsipielt for at kommunene skal ha så stort handlingsrom som mulig og derfor ser vi på øremerkede midler, stort sett som en uønsket innblanding i kommunens sjølbestemmelse.
Landbrukskriteriet ble opprettet etter at de øremerkede tilskuddene til kommunal landbruksforvaltning og kommunale miljøvernledere ble innlemmet i inntektssystemet i 1997. Dette er heller ikke helt brukbart da dette fastsettes ut fra forventede utgifter i kommunenes landbruksforvaltning. Det er selvfølgelig verken antall kålhoder eller andre hoder er avgjørende for veterinærbehovet. Her er det dyretall og dyreslag som avgjør. Grunnen til at vi allikevel foreslår å bruke landbrukskriteriet er at dette allerede en del av kommunenes inntektssystem. En innføring av enda et system eller å beholde de øremerkede vil innebære mer administrasjon og bære preg av et statlig overformynderi vi egentlig ikke ønsker. Det er i det hele tatt liten forskjell på om staten gir kommunene øremerkede midler eller om en skal overlate hele ordningen under forvaltning av Fylkesmannen. Det siste er på ingen måte forenlig med ønsket om et sterkt lokaldemokrati.
Til slutt er det viktig å si at dette er bare én av flere saker der små distriktskommuner og våre innbyggere kommer dårlig ut. Vi jobber aktivt innad i egen organisasjon med å peke på utfordringer for distriktene og Kristelig Folkeparti har en tydelig profil som et distriktsparti.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags