- Vi skal ha jordbruk i hele landet

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerJeg er enig med Guri Heggem i at det er en utfordring å holde oppe et jordbruk over hele landet. Dette har vi sett over tid med skiftende regjeringer. Nettopp derfor gir vår jordbruksmelding klare svar på dette.


Allerede i jordbruksavtalen fra i mai i fjor tok vi grep for å gjøre det mindre lønnsomt å flytte mer av husdyrproduksjonen til de tradisjonelle kornområdene på Østlandet og i Trøndelag.  Vi har vridd tilskudd for å styrke kornøkonomien og redusert arealtilskuddene til grasproduksjon i disse områdene.


Vi vil forsterke «arbeidsdelingen» i norsk jordbruk (kanaliseringspolitikken), der vi dyrker korn i de områdene som egner seg for det, og har grasdyrking og husdyrhold i andre områder. Dette vil gi bedre muligheter for å ha husdyrproduksjon i Distrikts-Norge.

Vi legger derfor mer vekt på bruk av utmarksressursene slik at den grasbaserte produksjonen (sau/lam og storfe/melk) blir stimulert til å ligge i distriktene Det bidrar i tillegg til å holde kulturlandskapet åpnet.


Det er en utfordring for norske bønder at de må leie mye av den jorde de driver - de eier den ikke selv. I åtte fylker er leiejordandelen nå over 50 prosent. Hvis trenden fortsetter i samme tempo som det har gjort de siste 10 årene, vil de norske bøndene om bare få år i snitt eie mindre enn halvparten av jorda de driver. Bønder investerer mindre i å vedlikeholde den leide jorda, sammenlignet med det de selv eier. 80 prosent av investeringene skjer på den jorda de eier.

Dette viser at det er på høy tid å få gjort endringer i konsesjonsregelverket for å få en eiendomsstruktur som er mer i samsvar med driftsstrukturen i jordbruket. 

Vi har omlag 40000 aktive jordbruksbedrifter, men rundt 180 000 eiendommer. 


Vår jordbruksmelding er langt ifra noe «angrep på jordbruket fra alle kanter», som det er blitt hevdet. Vi vil ha et sterkt og konkurransedyktig norsk jordbruk i hele landet, et jordbruk som gir nye muligheter for alle bønder i fremtiden, små som store, i nord, sør og vest som i øst. I mellomtiden kan vi, som jeg skriver på bloggen min, glede oss over at færre bønder legger ned, mange vil investere, inntektsveksten er høy og optimismen stor.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags