Gå til sidens hovedinnhold

Mangler evne eller vilje?

Artikkelen er over 3 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I Arbeidets Retts dekning av ulveskadene i Nord-Østerdalen denne beitesesongen har vi lagt til grunn at rovviltforliket som er vedtatt i Stortinget legger premisser og rammer for forvaltningen av rovdyr. At ikke alle er enige i rovviltforliket og stadig søker omkamp og endring er en helt annen sak. Det er ikke den vi dekker.

Vi dekker virkeligheten som beitebrukere står i, og hver eneste gang SNO dokumenterer at et beitedyr er tatt av rovdyr i beiteprioritert område har det skjedd et brudd på rovviltforlikets intensjoner og mål. Det er ikke noe Retten påstår for egen regning, men noe vi har ansvar for at alle parter i saken skal vite om. Det er ikke noe spørsmål om ulv eller sau, eller begge deler. Rovviltforliket er helt tydelig på målet: Det skal være både ulv og sau i Norge, men det er også enighet om at de to ikke går sammen.

Derfor er landet geografisk delt inn i prioriterte beiteområder der felling og jakt skal være tiltak for å nå målet om beiting, mens andre områder er prioriterte rovviltområder.

I rovviltområdene er det bestemt at virkemidler som forebyggende tiltak, driftstilpasninger og omstilling skal brukes for å sikre mål for en rovdyrbestand.

Dette gjelder uavhengig av om det er ulv, jerv, bjørn, gaupe eller ørn en snakker om. Dette gjelder uavhengig av om rovdyrene kommer streifende, eller har etablert revir og yngleområder. Dette gjelder uavhengig av diskusjonen om hvor rovdyrene kommer fra. Dette gjelder uavhengig av hvilket parti statsråder hører til. Dette gjelder uavhengig av hva organisasjoner, enkeltmennesker og næringer måtte mene om emnet.

Av og til hender det likevel at dette prøves for rettsapparatet fordi noen er uenige. Både disse rettsavgjørelsene og konsekvenser av dagens praksis må legges til grunn dersom det er aktuelt å endre på dagens rovviltforlik. Men i beitesesongen 2018 – med enorme sauetap til ulv i Tolga, Tynset og Rendalen – er det dagens rovviltforlik som gjelder.

Hvorfor er det da slik at tiltakene som skal brukes i rovdyrprioritert område brukes her i beiteprioritert område?

Sau flyttes fra utmark til innmark. Sau flyttes fra utmark med ulv til utmark med mindre ulv. Beitesesongen krympes ved at sauen slippes sent og sankes tidlig, og før helga kom nyheten om at staten villig betaler for at brukere skal frasi seg beiteretten.

Da er det grunn til å spørre om forvaltningen mangler evne, eller om det er viljen det står på - til å forvalte etter rovviltforliket.


Kommentarer til denne saken