Alvdal og veien videre

Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDet er sommerferie for de fleste, og mange er mer opptatt av nettopp det gode liv, enn de politiske utfordringene vi står overfor utover høsten. For Alvdal Høyre er det i særstilling 2 temaer som står høyt på dagsordenen, nemlig eldreomsorg/PRO og næringsutvikling på Steimosletta. I tillegg er landbruket et viktig tema i en kommune som vår. Steimosletta er en sak som har versert i mange år, eldreomsorg/PRO en sak som har kommet på banen for fullt etter at familien Jortveit høsten 2015 sendte bekymringsmelding til formannskapet, og senere sendte saken over til fylket som nettopp har avsluttet tilsynssaken som ble opprettet.

Nå er resultatet av den kjent, og som de fleste har fått med seg er dette dyster lesning for kommunens vedkommende. I ettertid kan Alvdal Høyre med stolthet si at vi som det eneste politiske partiet kjempet fra dag en for å bevilge mer ressurser til PRO, men som 2 stk av 17 i kommunestyret har vi kjempet mot overmakta.

Nå skal det ikke glemmes at vi etter hvert har fått støtte fra representantene Lunaas og Vardenær Tharaldsteen fra AP, BRA!!

Hurraropene etter kåringen på kommunebarometeret tror jeg enn så lenge kan ligge i skuffen til tiden er inne for å kunne si at vi er best i landet, og da spesielt på et område som handler om menneskeverd for våre eldre!

Til alle dere som er opptatt av eldreomsorg/PRO, og hverdagen til de som trenger det mest, skal dere vite at vi skal fortsette kampen for dem til ting er på plass. Som alle forstår kan det ta tid, men vi har et håp om at fornuften etter hvert tar over.

Så til den andre saken, som etter hvert har blitt et skikkelig gnagsår for mange, nemlig Steimosletta. Dette er viktig nå, når vi står overfor behandling av strategiplanen, og vi skal fatte politisk vedtak om saker som skal prioriteres fremover. Vi må også i dag legge ved et bilde som viser situasjonen fra «fugleperspektiv» for de som ikke er like kjent. Til høyre i bildet er Steia, dagens sentrum. Til venstre i bildet er Steimosletta, en oppfylt grus/asfaltslette som har ligget slik i snart 10 år. Avstanden mellom de 2 områdene er ca en km, hvor det nå er tilrettelagt med ny riksvei, bru, gangveier mm. Alt taler for at områdene naturlig kan knyttes sammen til et sentrum som strekker seg fra ytterpunkt til ytterpunkt innenfor denne kilometeren.

Sletta har vært «fanget» av et håpløst reguleringsvedtak som har gjort det tilnærmet umulig å starte lønnsom forretning der. Når vi endelig får lokale aktører som kommer med konkrete byggeplaner i tråd med reguleringsplanen, og som var klar til å stikke spaden i jorda 1.april, velger administrasjonen å selge hele området rett foran nesa på dem til Bjørn Dæhlie. Det har hele tiden vært hevdet fra kommunens side at de lokale aktørene ikke ville betale nok for tomta. Alle som kjenner detaljene i saken vet at det som er den reelle årsaken er at de aldri fikk sjansen til å komme med nytt bud før Dæhlies selskap fikk tilslaget. Årsaken viser seg trolig å være at den planlagte aktiviteten ikke var ønsket på Sletta!! Så da har hele saken «rykket tilbake til start» for å bruke fraser fra Monopol, og vi har en ny eier som sitter på gjerdet og venter på akkurat samme reguleringsvedtaket som Coop og alle andre har ventet på i mange år. Og alle som har fulgt med i saken vet at alle de aktivitetene som Dæhlie ser for seg på Sletta, allerede ville vært etablert, dersom det hadde vært åpnet for dette tidligere.

Alvdal er en liten kommune med i underkant av 2500 innbyggere. Det som ofte kjennetegner kommuner som dette er at de sliter med befolkningsnedgang og frafall av arbeidsplasser. Alvdal skiller seg ut fra denne mengden ved at vi faktisk beholder et stabilt innbyggertall, samt at vi har en solid sysselsetting i bygda.

I tillegg har vi noe som de andre sammenlignbare kommunene ikke har; vi har mange tunge aktører som står i kø for å investere mange titalls millioner for å skape enda flere arbeidsplasser for oss, og vi har et politisk flertall som bruker alle midler for å hindre dette. I tillegg hevder SP at å bygge butikker på Steimosletta ikke er næringsutvikling!!

Dette ved hjelp av V, Krf og medlemmer i AP. Det er fullstendig galskap, når vi vet hvor viktig det er å ha et solid næringsliv som bærebjelke i et bygdesamfunn. At et bygdesamfunn endrer seg geografisk er en helt naturlig utvikling, og noe vi må akseptere. Slik har historien gjentatt seg mange ganger.

Til slutt har vi en utfordring til alle dere som kjemper mot detaljhandel på Steimosletta; Gå i banken, lån penger, skap arbeidsplasser. Det er tydelig at dere vet best hvordan det skal være. Gå foran og vis vei!! AP fikk ordføreren ved forrige valg, nettopp på grunn av Steimosletta, og folks ønske om at noe skal skje der. Det må være bittert i ettertid, og observere at det ikke var til noen nytte!

Vi observerer også at det er ønsket med en næringssjef i kommunen. Vi lurer på hva en næringssjef skal gjøre med utvikling Steia og Kvennbekkdalen. Næringslivet ser ikke på disse områdene som aktuelle, og flertallet rundt bordet i kommunestyret viser ikke vilje til å gi gode og forutsigbare rammer for næringslivet. Da blir det lite handlingsrom for en næringssjef. Dette handler om omdømmebygging, og gode rammer for å sikre nyetableringer, samt sikre det solide næringslivet vi allerede har.

Alvdal Høyre fikk medhold i sitt forslag om å øke tilskudd til bonden for nydyrking. Dette er ment å være en gulrot til de som satser innen landbruket, og for å skape smidighet i grensegangen mellom primærnæringen og næringsutvikling generelt. Det må være mulig å ta noe dyrket mark til næringsformål i de tilfeller det er mest fornuftig, og spesielt dersom en kan påvirke positivt til at ny jord dyrkes opp. Og mye jord dyrkes, og har vært dyrket de siste årene. Det er en fryd å se landbruket blomstre med borgerlig styre, til tross for rødgrønn svartmaling. Vi kan nesten ikke minnes større optimisme og satsing innen primærnæringen, og hadde spådommene slått til skulle vel egentlig landbruket vært nedlagt for et år siden. Og når det gjelder jordvern er nok Alvdal Høyre like opptatt av det som SP og bonden selv. Forskjellen er at vi har det som en rød tråd hele veien i alle saker, SP bruker det aktivt til å hindre noe de selv ikke er opptatt av. Ellers er det ikke så nøye……

Når politikken starter opp igjen til høsten vil Alvdal Høyre fortsette å arbeide for det vi mener er til felles beste for bygda, og med oss på veien vil vi ha innspill fra innbyggerne. Det er tross alt de vi er der for, ikke for å dyrke egne interesser. Jeg håper også at våre velgere legger merke til at vi fortsetter å jobbe med de sakene vi prioriterte i valgprogrammet, og at det ikke var bare valgflesk som ble servert.

Fortsatt god sommer ønskes fra Liv og Jan, Alvdal Høyre.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags