Superbredbånd til alle, sa de

Fylkesråd Thomas Breen er selv fysisk aktiv og setter stor pris på å komme seg ut på tur. Her er han på toppen av Sølen i Rendalen.

Fylkesråd Thomas Breen er selv fysisk aktiv og setter stor pris på å komme seg ut på tur. Her er han på toppen av Sølen i Rendalen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevMen allerede i sitt første statsbudsjettforslag halverte regjeringen bidraget til Nkom-milder som skal stimulere til utbygging der markedet ikke ser det som kommersielt interessant. Da blir det superbredbånd til noen, men det blir stusselig for de som bor spredtbygd. Regjeringen har i for stor grad overlatt ansvaret for bredbåndsutbygging til markedet. Slik har utbyggingstakten vært for lav i forhold til behovet. Vi trenger et solid krafttak for å få fart på bredbåndsutbyggingen i Hedmark. Derfor etablerer fylkeskommunen en ordning som vil bidra til at enda flere får et godt nok bredbåndstilbud.

Gjentatte ganger har det blitt advart mot at manglende bredbåndskapasitet kan utvikle et digitalt klasseskille. Ulikhet mellom de som har og de som ikke har tilgang til moderne kommunikasjonskanaler. Forskjellene er allerede store. I følge tall fra samferdselsdepartementet har 96 prosent av husstandene i tettbygde strøk tilbud om høyhastighetsbredbånd eller fiberbredbånd, mens bare 37 prosent av husstandene utafor tettbebygd strøk har samme tilbud. Dette rammer distriktene! Også vi som bor i spredtbygde strøk ønsker frihet til å arbeide og ha kontakt med våre nærmeste hvor det passer oss best.

Det er kommunen som har primæransvaret for arbeidet med infrastruktur innenfor sine grenser. Det er imidlertid begrenset hva de enkelte kommuner klarer å få til alene. Vi antar Hedmark vil få om lag 10 millioner kroner av de statlige midlene i år. I tillegg vil fylkeskommunen bruke 30 millioner kroner over de neste tre årene. Lik praksis ved tildeling av Nkom-midler, vil det også her forutsettes kommunal medfinansiering. Sannsynligvis vil denne satsingen ligge på ca. 90 millioner kroner til sammen fra det offentlige over de neste tre årene. Det vil anslagsvis utløse utbyggingsprosjekter på 250 til 400 millioner kroner, avhengig av prosjektenes størrelser. Ordningen vil settes opp slik at de søknadene som går til Nkom-midlene danner grunnlaget for fylkeskommunens innsats. Slik sikrer vi lik kvalitet i søknadene samtidig som vi sparer både fylkeskommunen og kommunene ekstra arbeid med flere søknader.

Denne ordningen vil bidra til en betydelig raskere utbygging av bredbånd enn det som vi ser i dag. Fylkeskommunen vil allikevel jobbe aktivt for at den statlige innsatsen for mer utbygging av bredbånd økes betydelig i årene som kommer. God kommunikasjon er helt nødvendig for å opprettholde bosettingen i landets mest spredt bebodde fylke, og ikke minst et krav for å utvikle nye spennende arbeidsplasser i hele fylket.


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags